Kunstig intelligens i helse-IT

Opprinnelig, frem til 1974, ble kunstig intelligens (AI) brukt til å løse geometri- og algebraproblemer. I perioden fra 1980 til 1987 var det en økning i ekspertsystemet som er i stand til å løse problemer i den spesifikke sektoren ...

Helse-IT
Les mer

Beslutningsstøttesystemer

Beslutningsstøttesystem Betydning

Decision Support System (DSS) er et datastyrt støttesystem som brukes til å forbedre beslutningskraften i en forretningsorganisasjon . Det er en viktig del av enhver medisinsk industri...

Helse-IT
Les mer