Elektronisk medisinsk journal

Elektronisk medisinsk journal eller EMR betyr ganske enkelt den skannede digitale versjonen av papirjournalen til en person. Den elektroniske journalen representerer en journal for en pasient innenfor et enkelt anlegg, for eksempel en legeklinikk eller et kontor. EMR er de digitale postene som leger på...

Helse-IT
Les mer