Om oss

I dagens helsetjenester IT-produkter og helsetjenester må IT-løsninger være effektive i styringssystemer for helsetjenester, det er alltid en utfordring å identifisere en pasientjournal på en unik måte på grunn av flere helseinformasjonssystemer knyttet til sykehus og kan føre til en duplisering av pasientjournaler som igjen kan øke kostnadene.

Prohealthwares EMR-system, MPI-system, EMPI-løsning kan redusere risikoen betydelig ved å bruke matchende algoritmer for å krysse referanse pasientidentifikatorer fra forskjellige kilder for å identifisere hver pasient. EMPI kan også hjelpe til med konsolidering av dupliserte pasienter, sammenslåing av pasientjournaler og kommunikasjon med flere fasiliteter.

  • Rimelige indekserings- og integreringsløsninger.
  • Lag "enhetlige" visninger av data.
  • Enklere å identifisere, slå sammen og utveksle informasjon som gir større nøyaktighet og tillit til dataadministrasjon.
  • Konfigurerbar deterministisk og sannsynlig matching
  • Støtte for HL7-meldinger
  • Quick Match-evne