Fordeler med elektroniske helseregistre

Electronic Health Records (EHR) er ganske enkelt den digitale formen for pasientens papirkartong eller dens medisinske historie. Disse postene inneholder all nødvendig informasjon fra pasienten, for eksempel resultater fra laboratoriet, som tester, allergiinformasjon, datoer for immunisering og medisiner som er relevante for pasientene etc.

Fordeler med elektroniske helseregistre

Noen av de største fordelene med Electronic Health Records (EHR) i det daglige livet inkluderer: -

Gi fullstendig og nøyaktig informasjon

EPJ er et digitalt system der alle data om pasienten blir styrt automatisk. Dette gir både pasienten og legen tilgang til nøyaktig og oppdatert informasjon. Nøyaktig og fullstendig medisinsk informasjon om pasientens helse eliminerer ytterligere sjansene for feilmedisinering.

EPJer fremmer nøyaktighet ved å redusere sannsynligheten for dupliserte eller motstridende poster. Med papirbaserte systemer er det ikke uvanlig at pasienter har flere diagrammer på forskjellige steder, noe som fører til fragmentert og ufullstendig informasjon. EPJer konsoliderer alle relevante data i én enkelt elektronisk post, minimerer risikoen for feil og sikrer kontinuitet i behandlingen på tvers av ulike helsetjenester.

Rask tilgang til pasientjournaler

EHR har gjort datahåndteringen jevnere for klinikken så vel som for pasientene. Siden disse postene administreres digitalt, er det ingen involvering av tungt papirarbeid og store filer. Pasientdiagrammet er lett tilgjengelig med et enkelt museklikk. Pasienter trenger heller ikke bry seg om laboratoriekvitteringene eller reseptbeltene, da all slik informasjon allerede er lagret i systemet.

Med noen få klikk kan leger få tilgang til et vell av informasjon, inkludert medisinsk historie, laboratorieresultater, bildestudier og notater fra tidligere møter. Denne omfattende oversikten over en pasients helsetilstand lar leverandørene oppdage mønstre, identifisere risikofaktorer og knytte forbindelser som ellers kan gå glipp av med papirbaserte journaler.

Effektiv diagnostisering

EHR har ikke bare redusert papirbelastningen, men også gjort diagnoser mer effektiv. Rask tilgang til nøyaktige data har redusert de medisinske feilene og gitt pasientene en mer nøyaktig behandling.

Dessuten er EPJer ofte utstyrt med beslutningsstøtteverktøy som hjelper helsepersonell i diagnoseprosessen. Disse verktøyene kan variere fra kliniske retningslinjer og beste praksis-varsler til sofistikerte algoritmer som analyserer pasientdata for å foreslå potensielle diagnoser eller behandlingsalternativer. Ved å utnytte disse beslutningsstøttefunksjonene kan helsepersonell forbedre diagnostisk nøyaktighet og redusere sannsynligheten for feil.

Helsetjenester bekvemmelighet

EPJ forbedrer helsevesenets kvalitet. Disse gjør også helsevesenet mer praktisk for leverandører og pasienter. Systemet gir forbedret beslutningsstøtte, kliniske varsler og påminnelser, samt eliminerer behovet for å fylle ut skjemaer og besøke klinikken flere ganger. Du kan ringe direkte og fikse avtalen din ved å dele dataene dine med klinikken ved hjelp av EPJ.

Videre letter EPJer kommunikasjon og samarbeid mellom medlemmer av helseteamet, noe som gjør det mulig for spesialister, primærleger, sykepleiere og andre leverandører å dele innsikt og bidra til den diagnostiske prosessen. Denne tverrfaglige tilnærmingen fremmer en helhetlig forståelse av pasientens tilstand og sikrer at all relevant informasjon vurderes i den diagnostiske beslutningsprosessen.

Personvern og sikkerhet for pasientdata

Pasientjournalen i Electronic Health Records er mer sikret og systematisk. Det er forskjellige verktøy som er utviklet under helse-IT-systemet, slik at brukerne kan holde helsedataene sine trygge og sikre.

EPJ-systemer bruker robuste autentiseringsmekanismer som passord, biometriske identifikatorer og tofaktorautentisering for å sikre at bare autoriserte helsepersonell kan få tilgang til pasientjournaler. I tillegg lar rollebaserte tilgangskontroller organisasjoner begrense brukernes tilgang til spesifikk informasjon basert på deres rolle og ansvar, noe som ytterligere ivaretar pasientens konfidensialitet.

Videre inneholder EPJer krypteringsteknikker for å beskytte data både under overføring og lagring. Denne krypteringen sikrer at selv om uautoriserte individer fanger opp dataene, forblir de uleselige og ubrukelige. I tillegg implementeres ofte revisjonsspor i EPJ-systemer for å spore tilgang til pasientjournaler, noe som gir organisasjoner et middel til å overvåke og vurdere brukeraktivitet for uautoriserte tilgangsforsøk.

Kostnadseffektiv

En av de betydelige fordelene med elektroniske helsejournaler (EPJer) er kostnadseffektiviteten deres, som stammer fra flere nøkkelfaktorer som bidrar til besparelser for helsepersonell og organisasjoner.

Elektroniske helseregistre eliminerer nesten bruken av papir i datahåndteringen. Dette har ikke bare spart kostnadene, men også arbeidskraften som er involvert i å gjøre disse postene trygge. Det er heller ikke behov for duplisering av testing. For en pasient forbedrer disse postene sikkerheten og gir tilgang til forbedret helse på grunn av riktig medisinering.

For det andre eliminerer EPJer behovet for fysisk lagringsplass og tilhørende utgifter. Tradisjonelle papirbaserte medisinske journaler krever dedikerte lagringsfasiliteter, som medfører kostnader for vedlikehold, sikkerhet og plassutnyttelse. I motsetning til dette lagrer EPJer pasientinformasjon elektronisk, noe som eliminerer behovet for fysisk lagring og reduserer tilknyttede utgifter.

I tillegg letter EPJer effektiv styring av inventar og rekvisita ved å spore bruksmønstre og automatisere ombestillingsprosesser. Dette sikrer at helseinstitusjoner opprettholder optimale nivåer av forsyninger samtidig som overflødig inventar og tilhørende kostnader minimeres.

Bedre beslutningstaking av helsepersonell

Leger har alltid ROST elektroniske helseregistre, da disse har redusert byrden. Systemet gir dem automatiske påminnelser om medisinske tester av pasientene, og viser også fremdriften i deres tilstand.

Tilgjengeligheten til omfattende pasientinformasjon gjør det mulig for helsepersonell å ta mer informerte beslutninger om diagnose og behandlingsplaner. For eksempel kan en lege raskt gjennomgå en pasients sykehistorie og gjeldende medisiner for å unngå å foreskrive potensielt skadelige medikamentkombinasjoner. I tillegg letter EPJer kommunikasjon og samarbeid mellom helseteam, og sikrer at alle leverandørene som er involvert i en pasients omsorg har tilgang til den samme informasjonen.

Tidsbesparelse

I dagens liv er det viktigste tiden. Elektroniske helsejournaler er ganske nyttige for å spare tiden involvert i behandlingen av pasienten. Det lar leger kommunisere med sine pasienter online, og pasienter trenger heller ikke besøke klinikken mange ganger da de kan få resepten direkte.

Ved å automatisere prosesser som avtaleplanlegging, fakturering og skadebehandling, kan helseinstitusjoner redusere administrative faste kostnader betydelig. Denne effektiviteten sparer ikke bare tid, men minimerer også risikoen for feil knyttet til manuell datainntasting, noe som til slutt fører til kostnadsbesparelser.


Kilder:

  1. https://healthinformatics.uic.edu/resources/articles/the-benefits-of-electronic-health-records/
  2. https://www.healthit.gov/faq/what-are-advantages-electronic-health-records
Helse-IT

Legg igjen et svar

Kommentar
Navn *
Mail *