Helseinformasjonsteknologi trender i 2022

I 2022-2023 vil IT-markedet for helsevesenet fortsette å vokse. Eksperter vurderer Internet of Medical Things (IoMT), ekstern pasientovervåking (RPM), virtual reality (VR), augmented reality (AR) og Big Data-behandling som innovative e-helseløsninger som allerede oppfyller kundenes krav i bransjen.Helse-IT
Les mer