Telehelse

Telecare er konseptet med å gi helsehjelp gjennom kommunikasjon og informasjonsteknologi (IT). Telehelse er et av målene for teleomsorg og definert som mekanismen for alle mulige måter som omfatter medisinske tjenester, helserelatert utdanning til publikum ved bruk av informasjonsteknologi...

Helse-IT
Les mer

Personlige helseregistre

Personlige helsejournaler eller PHR er de helserelaterte dokumentene eller filene til den enkelte pasient som administreres av dem i et sikkert, privat og konfidensielt miljø. Det er en elektronisk applikasjon der hver enkelt pasient kan administrere dataene sine som helserapporter, laboratorierapport...

Helse-IT
Les mer