Elektroniske helseregistre og diagnostikk

Elektroniske helseregistre er ikke bare systemet for lagring av informasjonen på en systematisert måte; det er mye mer enn det. Elektroniske helseregistre (EHR) bør regnes som basen for forbedring av helsetjenestene, ettersom bedre medisinsk behandling bare kan gis når det er bedre eller nøyaktig informasjon. EHR-systemet serverer legene med fullstendig og nøyaktig informasjon som hjelper dem å tilby passende behandling og medisiner for raskere forbedring av pasienten.

Systemet har forbedret evnen til å diagnostisere sykdommer effektivt. Bortsett fra effektiv behandling, har det også redusert sjansene for forekomst av medisinske feil under medisinsk behandling av en pasient.

I følge en rapport: -

  1. 94% av leverandørene var enige i at EHR gir rask tilgang til de nødvendige postene.
  2. 88% var enige i at EPJ er gunstig for klinikken.
  3. 75% av leverandørene aksepterte at EPJ er gunstig når det gjelder effektiv pasientbehandling.

EHRs rolle i å forbedre evnen til å diagnostisere sykdommer og redusere medisinske feil

  1. EPJ kan hjelpe med diagnose

Som diskutert tidligere, er EPJ nyttig i å få viktig informasjon om pasientene som hjelper til med å levere bedre resultater. Ikke bare for leverandørene, men informasjonen som er lagret i EPJ er også nyttig for pasientene å vite om deres nåværende helsestatus og ta ytterligere beslutninger.

  1. Reduksjon av diagnosefeil

EHR er utviklet ikke bare for lagring og overføring av informasjonen; det beregner heller medisinsk informasjon om pasienten som er lagret i skyen. Dette viser at EPJ bruker informasjonen for best mulig resultat for pasientene. Et EPJ-system vil gjøre leverandøren oppmerksom på allergiene og advarer ham mens han foreskriver feil medisinering. Dette gjør leverandørenes jobb enkel og sparer pasientene fra diagnostiske feil.

  1. Forbedre pasientsikkerheten

Pasientsikkerhet er den fremste oppgaven i helseindustrien. EHR prøver å eliminere enhver trussel mot pasientsikkerheten ved å komme med varslene og påminnelsene. EPJ er utviklet for å avsløre potensielle sikkerhetsproblemer. Dette hjelper ytterligere leverandørene med å unngå alvorlige konsekvenser.

  1. Bedre pasientresultater

Elektronisk helseregistreringssystem er veldig nyttig for å gi bedre pasientutfall. Pasientutfallet betyr bedre resultater av behandlingen av pasientenes helse. EMR sørger for at helsepersonell ser på pasientens tilstand mer meningsfullt. Dette bidrar videre til å overvinne alle truslene mot pasientens helse og forbedre pasientens resultat.

  1. Forbedret kvalitet på helsetjenester

Effekten av helsetjenestene øker med bruken av EPJ-systemet. Det blir relativt enkelt å få pasientens blodtrykksstatus, registrere kroppsmasseindeks og kreftundersøkelser.

  1. Rask helsebehandling

EHR har ikke bare gjort lagring og håndtering av data enkelt, men har også gjort utøveren til å levere rask medisinsk behandling til pasienten. Dette hjelper pasienten med å spare penger og leger kan bruke denne sparte tiden på andre pasienter.

 

Helse-IT