Поверителност и сигурност на електронните здравни записи

С навлизането на информационните технологии почти всяка област се влияе от иновативните продукти, които правят живота ни по-гладък. Случаят е доста подобен и в здравната индустрия. В днешно време цялата информация на пациента се записва в електронната система (ЕЗД & EMR), което дава възможност на лекуващите лекари бързо да имат достъп до медицинската си информация и да осигурят правилно лечение в желания период от време. В допълнение към това, ЕЗД позволява споделянето на медицинската информация между всички доставчици на здравни услуги за грижа за пациента.

Дали данните, съхранявани на ЕЗД са безопасни?

ЕЗД се използва за съхраняване на медицинската история на пациента сред доставчиците на здравни услуги, но замисляли ли сте се някога за данните, споделяни в системата. Дали е достатъчно сигурен, за да запази данните частни и какво става, ако данните станат публични или някой се опита да открадне данните с грешна цел? Това са въпросите, които ни идват на ум, когато мислим за по-тъмната страна на ЕЗД.

За щастие, за да се справи с този проблем, е приет закон, наречен HIPPA (Закон за преносимост и отчетност на здравното осигуряване), за да се пазят данните на пациента частни и сигурни. Законът обаче идва с различни условия и стандарти, които трябва да се спазват, за да се запази информацията за пациента в безопасност.

ЕЗД се управлява от болниците и лекарите, които им помагат да получат много предимства, но пациентът винаги има това право да пази личните си данни. Следователно доставчиците трябва да носят отговорност да приемат такъв ЕЗД, който защитава данните на пациента и ги пази в личен план. ЕЗД система трябва да бъде такава, че да елиминира всяка заплаха за сигурността и неприкосновеността на личния живот на пациента .

Как може да се осигури ЕЗД?

  • Контрол на достъпа (Частен ключ) – Доставчиците на здравни услуги, включително лекар и медицински сестри, трябва да имат контрол на достъпа, за да достигнат до необходимата медицинска информация на пациента. Важно е, тъй като за да се вземат необходимите решения и промени в лечението на пациента, е необходим този достъп. Споделянето на личната парола между правилните доставчици на здравни услуги, като лекари и медицински сестри, ще направи ЕЗД по-сигурен.
  • Шифроване на данни – За да бъдат данните защитени и недостъпни за неупълномощени потребители, медицинските данни на клиента трябва да бъдат криптирани правилно.
    Използване на софтуерни програми – Доставчиците трябва да използват софтуерни програми, за да следят хората, които са имали достъп до медицинските данни на пациента. Този шпионски софтуер ще записва броя на вижданията на пациента, по кое време се вижда и какви промени са направени в оригиналните данни.
    Одитна пътека – ЕЗД системата трябва да извърши одитна пътека, за да види дали всичко е там, за да запази данните защитени. Ако се установи някакво несъответствие, трябва да се направят необходимите промени и да се приемат определени мерки, за да се избегне по-нататъшна грешка.

 

 

Здравни ИТ