Поверителност и сигурност на електронните здравни записи

С навлизането на информационните технологии почти всяка област е засегната от иновативните продукти, които правят живота ни по-гладък. Случаят е почти подобен и в здравната индустрия. В днешно време цялата информация за пациента се записва в електронна система (EHR & EMR), която позволява на доставчиците на здравни услуги бърз достъп до тяхната медицинска информация и осигуряване на правилно лечение в рамките на желания период от време. В допълнение към това, EHR позволява споделяне на медицинска информация между всички доставчици на здравни услуги за грижа за пациентите.

Дали данните, съхранявани на EHR са безопасни?

EHR се използва за съхраняване на медицинската история на пациента сред доставчиците на здравни услуги, но замисляли ли сте се някога за данните, споделяни в системата. Дали е достатъчно сигурен, за да запази данните частни и какво става, ако данните станат публични или някой се опита да открадне данните с грешна цел? Това са въпросите, които ни идват на ум, когато мислим за по-тъмната страна на EHR.

За щастие, за да се справи с този проблем, е приет закон, наречен HIPPA (Закон за преносимост и отчетност на здравното осигуряване), за да се пазят данните на пациента частни и сигурни. Законът обаче идва с различни условия и стандарти, които трябва да се спазват, за да се запази информацията за пациента в безопасност.

EHR се управлява от болниците и лекарите, които им помагат да получат много предимства, но пациентът винаги има това право да пази личните си данни. Следователно доставчиците трябва да носят отговорност да приемат такъв EHR, който защитава данните на пациента и ги пази в личен план. ЕЗД система трябва да бъде такава, че да елиминира всяка заплаха за сигурността и неприкосновеността на личния живот на пациента.

Как може да се осигури EHR?

  • Контрол на достъпа (Частен ключ) - Доставчиците на здравни услуги, включително лекар и медицински сестри, трябва да имат контрол на достъпа, за да достигнат до необходимата медицинска информация на пациента. Важно е, тъй като за да се вземат необходимите решения и промени в лечението на пациента, е необходим този достъп. Споделянето на личната парола между правилните доставчици на здравни услуги, като лекари и медицински сестри, ще направи EHR по-сигурен.
  • Шифроване на данни - За да бъдат данните защитени и недостъпни за неупълномощени потребители, медицинските данни на клиента трябва да бъдат криптирани правилно.
  • Използване на софтуерни програми - Доставчиците трябва да използват софтуерни програми, за да наблюдават онези хора, които имат достъп до медицинските данни на пациента. Този шпионски софтуер ще записва колко пъти са били видени данните на пациента, по кое време са били видени и какви промени са били направени в оригиналните данни.
  • Одитна пътека - Системата на EHR трябва да направи одитна пътека, за да види дали всичко е налице, за да запази данните защитени. Ако се открие някакво несъответствие, трябва да се направят необходимите промени и да се предприемат определени мерки, за да се избегнат допълнителни грешки.

 

 

Здравни ИТ