Electronic Medical Records

Разлики между електронните медицински записи (EMR) и електронните здравни записи (EHR)

Лекари, медицински експерти и дори пациенти използват термините „електронни медицински досиета“ и „електронни здравни досиета“ взаимозаменяемо. Съществуват обаче ясни разлики между EHR и EMR.Здравни ИТ
Прочетете още