Поверителност и сигурност на електронните здравни записи

С навлизането на информационните технологии почти всяка област е засегната от иновативни продукти, които правят живота ни по-гладък. Случаят е доста подобен и в здравната индустрия...

Здравни ИТ
Прочетете още

Електронни здравни записи и диагностика

Електронните здравни досиета са не само система за систематизирано съхраняване на информацията; това е много повече от това. Електронните здравни досиета (EHR) трябва да се считат за основа за подобряване на здравните услуги, тъй като по-добро медицинско лечение може да се осигури само когато има залог...

Здравни ИТ
Прочетете още