телездраве

Telecare е концепцията за предоставяне на здравна помощ чрез комуникационни и информационни технологии (ИТ). Telehealth е една от мерките за телегрижа и се определя като механизъм от всички възможни начини, обхващащи медицински услуги, свързано със здравето образование на обществеността, използвайки информационни технологии...

Здравни ИТ
Прочетете още

Лични здравни записи

Личните здравни досиета или PHR са свързани със здравето документи или файлове на отделния пациент, които се управляват от тях в сигурна, частна и поверителна среда. Това е електронно приложение, чрез което всеки отделен пациент може да управлява своите данни като здравни отчети, лабораторни репо...

Здравни ИТ
Прочетете още