Изкуствен интелект в здравните ИТ

Първоначално до 1974 г. изкуственият интелект (AI) се използва при решаване на геометрични и алгебрични задачи. През периода от 1980 г. до 1987 г. се наблюдава нарастване на експертната система, способна да решава проблеми на конкретния сектор...

Здравни ИТ
Прочетете още

Системи за подкрепа на решения

Значение на системата за подкрепа на решения

Системата за подпомагане на вземането на решения (DSS) е компютъризирана система за поддръжка, която се използва за подобряване на властта за вземане на решения в бизнес организация . Това е съществена част от всяка медицинска индустрия...

Здравни ИТ
Прочетете още