Електронно медицинско досие

Електронни медицински досиета или EMR просто означава сканирана цифрова версия на хартиеното медицинско досие на дадено лице. Електронното медицинско досие представлява медицинско досие на пациент в едно лечебно заведение като лекарска клиника или кабинет. EMR са цифровите записи , които лекарите о...

Здравни ИТ
Прочетете още