Как електронните здравни записи подобряват качеството на здравеопазването

Електронните здравни досиета са цифровата версия на данните на лицето, която може да бъде споделяна и достъпвана от лицето и доставчика. EHR е помогнал за трансформиране на начините, по които медицинските услуги се предоставят по ефективен начин.

За постигане на по-добри резултати човек се нуждае от по-добра информираност...

Здравни ИТ
Прочетете още