За нас

В днешните ИТ продукти за здравеопазване и ИТ решенията за здравеопазване трябва да бъдат ефективни в системите за управление на здравеопазването, винаги е предизвикателство да се идентифицират еднозначно досиета на пациенти поради множеството информационни системи за здравеопазване, свързани с болниците, и може да доведе до дублиране на досиета на пациенти, което на свой ред може увеличаване на разходите.

EMR системата на Prohealthware , MPI системата, EMPI решението могат значително да намалят тези рискове, като използват съвпадащи алгоритми за препращане на идентификатори на пациенти от различни източници, за да идентифицират уникално всеки пациент. Също така EMPI може да помогне за консолидиране на дублиращи се пациенти, обединяване на досиетата на пациентите и комуникация с множество съоръжения.

  • Достъпни решения за индексиране и интеграция.
  • Създайте „унифицирани“ изгледи на данни.
  • По-лесно за идентифициране, обединяване и обмен на информация, което осигурява по-голяма надеждност и управление на данните.
  • Конфигурируемо детерминистично и вероятностно съпоставяне
  • Поддръжка за HL7 съобщения
  • Възможност за бързо съвпадение