Предимства на електронните здравни записи

Електронните здравни досиета (EHR) са просто цифровата форма на хартиената карта на пациента или неговата медицинска история. Тези записи съдържат цялата необходима информация за пациента като резултати от лабораторни тестове, като тестове, информация за алергии, дати на имунизация и лекарства, свързани с пациентите и т.н.

Предимства на електронните здравни записи

Някои от основните предимства на електронните здравни записи (EHR) в ежедневния живот включват: -

Предоставяне на пълна и точна информация

EHR е дигитална система, в която автоматично се управляват всички данни за пациента. Това позволява както на пациента, така и на лекаря да имат достъп до точната и актуална информация. Точната и пълна медицинска информация за здравето на пациента допълнително елиминира шансовете за грешно лечение.

ЕЗД насърчават точността, като намаляват вероятността от дублиращи се или противоречиви записи. При системите, базирани на хартиен носител, не е необичайно пациентите да имат множество диаграми на различни места, което води до фрагментирана и непълна информация. ЕЗД консолидира всички съответни данни в един електронен запис, минимизирайки риска от грешки и осигурявайки непрекъснатост на грижите в различни здравни заведения.

Бърз достъп до досиетата на пациентите

EHR направи управлението на данните по-гладко както за клиниката, така и за пациентите. Тъй като тези записи се управляват цифрово, няма участие на тежки документи и обемисти файлове. Диаграмата на пациента може да бъде лесно достъпна само с едно щракване на мишката. Пациентите също не трябва да се притесняват за лабораторните си разписки или предписания, тъй като цялата такава информация вече се съхранява в системата.

С няколко щраквания лекарите имат достъп до богатство от информация, включително медицинска история, лабораторни резултати, образни изследвания и бележки от предишни срещи. Този изчерпателен поглед върху здравословното състояние на пациента позволява на доставчиците да откриват модели, да идентифицират рисковите фактори и да правят връзки, които иначе биха могли да бъдат пропуснати с документите на хартиен носител.

Ефективно диагностициране

EHR не само намали тежестта на документооборота, но и направи диагностицирането по-ефективно. Бързият достъп до точни данни намали медицинските грешки и предложи по-точна грижа за пациентите.

Нещо повече, ЕЗД често са оборудвани с инструменти за подпомагане на вземането на решения, които подпомагат доставчиците на здравни услуги в диагностичния процес. Тези инструменти могат да варират от клинични насоки и сигнали за най-добри практики до сложни алгоритми, които анализират данни за пациенти, за да предложат потенциални диагнози или възможности за лечение. Като използват тези функции за подпомагане на вземането на решения, доставчиците на здравни услуги могат да подобрят диагностичната точност и да намалят вероятността от грешки.

Удобство за здравеопазване

EHRs подобряват качеството на здравните грижи. Те също така правят здравните грижи по-удобни за доставчиците и пациентите. Системата осигурява подобрена подкрепа за вземане на решения, клинични предупреждения и напомняния, както и премахва необходимостта от попълване на формуляри и посещение на клиника няколко пъти. Можете директно да се обадите и да определите срещата си, като споделите данните си с клиниката с помощта на EHR.

Освен това ЕЗД улесняват комуникацията и сътрудничеството между членовете на здравния екип, като позволяват на специалисти, лекари от първичната медицинска помощ, медицински сестри и други доставчици да споделят прозрения и да допринасят за диагностичния процес. Този интердисциплинарен подход насърчава цялостно разбиране на състоянието на пациента и гарантира, че цялата съответна информация се взема предвид в процеса на вземане на диагностични решения.

Поверителност и сигурност на данните на пациента

Пациентът в електронните здравни досиета е по-защитен и систематичен. Съществуват различни инструменти, разработени в рамките на здравната ИТ система, позволяващи на потребителите да пазят здравните си данни в безопасност и сигурност.

EHR системите използват стабилни механизми за удостоверяване като пароли, биометрични идентификатори и двуфакторно удостоверяване, за да гарантират, че само оторизирани доставчици на здравни услуги имат достъп до досиетата на пациентите. Освен това контролите за достъп, базирани на роли, позволяват на организациите да ограничават достъпа на потребителите до специфична информация въз основа на тяхната роля и отговорности, като допълнително защитават поверителността на пациентите.

Освен това, EHR включват техники за криптиране за защита на данните както по време на предаване, така и по време на съхранение. Това криптиране гарантира, че дори ако неоторизирани лица прихванат данните, те остават неразшифровани и неизползваеми. Освен това, одитните пътеки често се внедряват в рамките на системите на EHR за проследяване на достъпа до досиетата на пациентите, предоставяйки средства за организациите да наблюдават и преглеждат активността на потребителите за всякакви опити за неоторизиран достъп.

Ефективна цена

Едно от значителните предимства на електронните здравни досиета (ЕЗД) е тяхната ценова ефективност, която произтича от няколко ключови фактора, допринасящи за спестяванията за доставчиците на здравни услуги и организациите.

Електронните здравни досиета почти елиминират използването на хартия при управлението на данните. Това не само спести разходи, но и труда, свързан с осигуряването на безопасност на тези записи. Също така няма нужда от дублиране на тестване. За пациента тези записи повишават безопасността и дават достъп до подобрено здраве благодарение на подходящите лекарства.

Второ, ЕЗД елиминират нуждата от физическо пространство за съхранение и свързаните с това разходи. Традиционните медицински досиета на хартиен носител изискват специални съоръжения за съхранение, което води до разходи за поддръжка, сигурност и използване на пространството. За разлика от тях, ЕЗД съхраняват информация за пациента по електронен път, елиминирайки необходимостта от физическо съхранение и намалявайки свързаните с това разходи.

Освен това EHR улесняват ефективното управление на инвентара и консумативите чрез проследяване на моделите на използване и автоматизиране на процесите на пренареждане. Това гарантира, че здравните заведения поддържат оптимални нива на доставки, като същевременно минимизират излишните запаси и свързаните с тях разходи.

По-добро вземане на решения от доставчиците на здравни услуги

Практикуващите лекари винаги са Хвалили електронните здравни досиета, тъй като те са намалили тяхната тежест. Системата им дава автоматични напомняния за медицинските тестове на пациентите и също така показва напредъка в тяхното състояние.

Достъпът до изчерпателна информация за пациентите позволява на доставчиците на здравни услуги да вземат по-информирани решения относно диагнозата и плановете за лечение. Например, лекарят може бързо да прегледа медицинската история на пациента и текущите лекарства, за да избегне предписването на потенциално вредни лекарствени комбинации. Освен това ЕЗД улесняват комуникацията и сътрудничеството между здравните екипи, като гарантират, че всички доставчици, участващи в грижите за пациента, имат достъп до една и съща информация.

Спестяване на време

В днешния живот най-важното е времето. Електронните здравни досиета са много полезни за спестяване на време, необходимо за лечението на пациента. Той позволява на лекарите да общуват с пациентите си онлайн и пациентите също така не трябва да посещават клиниката много пъти, тъй като могат да получат рецептата директно.

Чрез автоматизиране на процеси като насрочване на срещи, фактуриране и обработка на искове, здравните заведения могат значително да намалят административните разходи. Тази ефективност не само спестява време, но и минимизира риска от грешки, свързани с ръчното въвеждане на данни, което в крайна сметка води до спестяване на разходи.


Източници:

  1. https://healthinformatics.uic.edu/resources/articles/the-benefits-of-electronic-health-records/
  2. https://www.healthit.gov/faq/what-are-advantages-electronic-health-records
Здравни ИТ

Оставете отговор

Коментирайте
Име *
поща *