Какво е здравна информационна технология (Health IT)

Какво е здравето ИТ?

Health IT е основно информационна технология, използвана за здравеопазване и здравеопазване. Това включва обработка на здравна информация на пациент, като включва както хардуерни, така и софтуерни компоненти...

Здравни ИТ
Прочетете още

Health IT - ползи за пациентите и доставчиците на здравни грижи

Ако гражданите на дадена държава са здрави, тя ще извърви дълъг път в осигуряването на цялостното развитие на страната. С напредването на здравните информационни технологии, революцията в сектора на здравеопазването е в класациите в близко бъдеще.

Ефективната, сигурна и оперативно съвместима информационна мрежа б...

Здравни ИТ
Прочетете още
Electronic Medical Records

Разлики между електронните медицински записи (EMR) и електронните здравни записи (EHR)

Лекари, медицински експерти и дори пациенти използват термините „електронни медицински досиета“ и „електронни здравни досиета“ взаимозаменяемо. Съществуват обаче ясни разлики между EHR и EMR.Здравни ИТ
Прочетете още

ESG инициативи в здравеопазването 2022

Здравните експерти, доставчиците и медицинските компании са възприели социалния стълб на ESG инициативи в миналото, работейки с пациенти и разработвайки лекарства, ваксини и оборудване, които подобряват здравето и спасяват хората. Сега, през 2022 г., това социално измерение на ESG се разширява. Наред с предизвикателствата, породени от пандемията от COVID-19, здравните компании се насочват към нови области на ESG.Здравни ИТ
Прочетете още

Тенденции в информационните технологии в здравеопазването през 2022 г.

През 2022-2023 г. ИТ пазарът на здравеопазването ще продължи да расте. Експертите оценяват Интернет на медицинските неща (IoMT), дистанционно наблюдение на пациенти (RPM), виртуална реалност (VR), разширена реалност (AR) и обработка на големи данни като иновативни решения за електронно здравеопазване, които вече отговарят на изискванията на клиентите в индустрията.Здравни ИТ
Прочетете още

Услуги за телездраве в здравеопазването след пандемия

За да се гарантира, че цифровото здравеопазване и телездравето продължават да бъдат жизнеспособен модел на здравни системи в пост-пандемичното бъдеще, е изключително важно да се концентрираме върху проблемите, които могат да затруднят използването на телездраве в днешните условия.Здравни ИТ
Прочетете още