Как електронните здравни записи подобряват качеството на здравеопазването

Електронните здравни досиета са цифровата версия на данните на лицето, която може да бъде споделяна и достъпвана от лицето и доставчика. ЕЗД е помогнал за трансформиране на начините, по които медицинските услуги се предоставят по ефективен начин.

За да постигнете по-добри резултати, човек се нуждае от по-добра информация и това прави ЕЗД. Винаги има достъп до подробни и точни данни, които помагат на лекарите да вземат важните решения за лечението на пациента.

Подобрено качество на здравеопазването за доставчиците

  Бърз достъп до архивите на пациента

ЕЗД предоставя цялата необходима информация на доставчиците по подробен и точен начин. Те също могат да получат записите на пациентите в отдалечените места. Бързият достъп до здравния доклад на пациента позволява на доставчиците на здравни услуги да предлагат по-ефективно лечение на пациентите.

  Клинични предупреждения и напомняния

Лекарят се грижи за много пациенти, така че има шанс за грешки или лечение да бъде пропуснато. Но ЕЗД система дава на лекарите напомняния и сигнали за тестовете и необходимите промени в лечението на пациента.

  Четлива и пълна документация

Документацията има своите ограничения в областта на медицината. ЕЗД обаче преодолява всички тези ограничения и се явява по-добра алтернатива. Данните, съхранявани в системата на ЕЗД, са по-точни и четливи. Всички важни данни на човека остават при доставчиците, които им помагат да дойдат с нови лекарства и лечение на пациента.

  Интерфейси с лаборатории и други доставчици

Най-хубавото в тези електронни здравни записи е, че те могат да се споделят в реално време. Този трансфер на данни в реално време помага на операторите на медицинска лаборатория да изпращат отчетите на пациента до лекаря в рамките на желания период от време. Това удвоява скоростта на лечението, тъй като и пациентът, и лекарят могат да общуват онлайн, а пациентът може да получи съветите на лекаря отвсякъде.

  По-надеждно предписване

Предписанията са по-безопасни и по-надеждни, тъй като информацията, предоставена на лекаря, е точна и разкрива всичко, което той иска да знае.

По-добри услуги за пациентите

  По-малко документи

Електронните записи са не само полезни за намаляване на документите за клиниките, но работят също толкова добре и за пациентите. Тъй като всички данни се съхраняват в портала за пациенти, следователно не е необходимо да се съхраняват всички рецептурни документи и доклади от тестове.

  Електронни рецепти

Това са електронната форма на предписанията, направени от лекарите. Пациентите не се притесняват от нечетливия почерк на лекарите, тъй като електронните рецепти ще бъдат автоматично изпращани в аптеката, откъдето човек може да събере необходимите си лекарства.

  Електронни препоръки

Не е необходимо пациентът да носи всички документи, в случай че е насочен към друг специалист. Има инструмент, наречен електронен реферал, който ще бъде генериран за пациента. Тази препоръка ще покаже цялата необходима информация, която специалистите искаха да знаят.

  Портали за пациенти

Това са порталите, съдържащи цялата информация на пациента. Те са полезни при онлайн взаимодействие за доставчиците.

 

Здравни ИТ