Telehälsotjänster inom post-pandemisk vård

För att säkerställa att digital hälso- och sjukvård fortsätter att vara en livskraftig modell för hälso- och sjukvårdssystem i den post-pandemiska framtiden är det viktigt att koncentrera sig på de problem som kan göra det svårt att använda telehälsa i dagens miljö.Hälsa IT
Läs mer

telemedicin

Telemedicinsk betydelse

Distributionen av medicinsk hjälp genom vetenskapliga metoder och informationsteknologi till sjuka på avstånd kallas telemedicin...

Hälsa IT
Läs mer

Telehealth

Telecare är konceptet att tillhandahålla hälsohjälp genom kommunikation och informationsteknologi (IT). Telehealth är ett av måtten på televård och definieras som mekanismen för alla möjliga sätt som omfattar medicinska tjänster, hälsorelaterad utbildning till allmänheten med hjälp av informationsteknik...

Hälsa IT
Läs mer