Sekretess och säkerhet för elektroniska hälsoregister

Med tillkomsten av informationsteknologi påverkas nästan alla områden av de innovativa produkterna som gör vårt liv smidigare. Fallet är ganska lika i hälsobranschen också. Nuförtiden registreras all information om patienten i e-system (EPJ & EMR) vilket gör det möjligt för vårdgivare att snabbt komma åt sin medicinska information och ge rätt behandling inom önskad tidsperiod. Utöver detta tillåter EHR delning av medicinsk information mellan alla vårdgivare för patientens vård.

Lagras data på EHR säkert nog?

EHR används för att lagra patientens medicinska historia bland vårdgivare men har du någonsin tänkt på de uppgifter som delas på systemet. Är det tillräckligt säkert för att hålla uppgifterna privata och vad händer om uppgifterna blir offentliga eller någon försöker stjäla uppgifterna i fel syfte? Det är dessa frågor som kommer att tänka på när vi tänker på den mörkare sidan av EMR.

Lyckligtvis har det införts en lag som heter HIPPA (Health Insurance Portability and Accountability Act) för att lösa detta problem för att hålla patientens data privat och säker. Lagen har dock olika villkor och standarder som måste följas för att säkerställa informationen om patienten.

EHR hanteras av sjukhus och läkare som hjälper dem att få många fördelar men en patient har alltid denna rätt att hålla sina register privata. Därför bör det vara leverantörernas ansvar att anta sådan EHR som skyddar patientens data och håller den privat. Ett EHR-system bör vara sådant som eliminerar alla hot mot patientens säkerhet och integritet.

Hur kan EHR säkras?

  • Åtkomstkontroller (privat lösenord) - Vårdgivarna inklusive läkare och sjuksköterskor måste ha åtkomstkontroll för att nå patientens nödvändiga medicinska information. Det är viktigt eftersom det behövs denna tillgång för att fatta nödvändiga beslut och förändringar i behandlingen av patienten. Att dela det privata lösenordet mellan rätt vårdgivare som läkare och sjuksköterskor kommer att göra EHR säkrare.
  • Kryptering av data - För att göra data säkra och utom räckhåll för obehöriga användare måste kundens medicinska data krypteras ordentligt.
  • Användning av program - Leverantörerna bör använda program för att hålla koll på de personer som har tillgång till patientens medicinska data. Dessa spionprogram kommer att registrera antalet gånger patientens data ses, vid vilken tidpunkt den ses och vilka ändringar som gjordes i originaldata.
  • Revisionsspår - EPJ-systemet bör få revisionsspår gjort för att se om allt finns för att hålla data säker. Om någon avvikelse upptäcks bör nödvändiga ändringar göras och vissa åtgärder bör vidtas för att undvika ytterligare fel.

 

 

Hälsa IT