Beslutssupportsystem

Betydelse av beslutssupportsystem

Beslutsstödsystem (DSS) är ett datoriserat stödsystem som används för att förbättra beslutsstyrkan i en affärsorganisation. Det är en viktig del av någon medicinsk industri. Eftersom det genereras en enorm mängd data regelbundet i sjukvårdsindustrin, används informationsteknik klokt för att hämta och överföra information mellan vårdgivare och patienter.

Hur DSS fungerar inom sjukvårdsindustrin

Sjukvårdsindustrin utvecklas i snabb takt genom att använda IT för sina procedurer som ett utbyte, lagerhållning och skötsel av register, och därmed släpper ut vanliga och monotona förfaranden. Sjukvård är en administrativ, motaktiv handling som fokuserar på behandling av sjukdomar genom att skydda mental och fysisk välstånd för människor genom fysisk undersökning samt medicinska laboratorietester.

Efter att beslutet har slutförts av specialisten ges behandlingen ihåg läkemedelsrespons och känslighet. Det finns dock på ett tillförlitligt sätt en felaktig slutsats som kan leda till medicinersvar och känslighet hos en patient och kan leda till farliga omständigheter. För att ta itu med dessa fokuser är beslutsstödsystemet (DSS) ett av de IT-ramar som hjälper läkarexperterna i kritiskt tänkande vid återställande beslutsamhet.

Kliniskt beslutssystem

DSS karakteriseras också som " ett intuitivt, anpassningsbart och mångsidigt datorbaserat dataramverk " som skapas för att ge ett svar på icke-organiserad administrationsfråga. Inom hälsoindustrin är DSS populärt känt som Clinical Decision Support System (CDSS). Det karaktäriseras som en produkt som hjälper klinisk grundläggande ledarskap, där attributen hos en enskild patient samordnas till en automatiserad klinisk informationsbas och patient.

Särskild utvärdering eller förslag introduceras sedan till den kliniska eller patienten för ett val. Den främsta gynnsamma positionen för detta ramverk är att det förbättrar opartisk vård och kompetens hos socialförsäkringsleverantörerna.

DSS inom hälso- och sjukvården förbättrar uppenbarligen kvalitet, välbefinnande och skicklighet hos läkarens anläggning och patientvård. En annan gynnsam ställning återfinns i att minska receptbelagda medicinska tillfällen. Kostnaden för CDSS-satsningen är emellertid också otrolig, vilket har resulterat i en diskussion om vad som borde införlivas eller spärras samtidigt som man fastställer kostnaden och fördelen med detta ramverk. Bortsett från kostnad, känns det som att kvaliteten och hastigheten på grundläggande ledarskap kan förbättras om accentueringen görs när man vänder sig till de fem anmärkningsvärda bitarna. Dessa bitar händer när partners som undersöker trots att de har många råd och alternativ, inte kan uppnå konsekventa val och inte har någon samordning i sina övningar.

En av metoderna för att avstå från att investera energi i att snabbt bryta ner data genom att uppmuntra till användning av e-post och ett öga mot öga-möte eller genom att samla in DSS.

Hur beslutsstödsystem hjälper vårdgivare att fatta rätt beslut om patientens hälsa?

Systemet för kliniskt beslutsstöd tillhandahåller läkare och andra vårdgivares olika verktyg för att förbättra kvaliteten på beslutsfattandet när det gäller patientens hälsa. Dessa verktyg inkluderar: -

  • Villkorsspecifika orderuppsättningar
  • Datoriserade varningar och påminnelser - Ger uppdatering om medicinering, diagnos och annan information om patienten
  • Diagnostiskt stöd
  • Ger uppdaterade patientdatarapporter och sammanfattningar
  • Dokumentationsmallar

 

Hälsa IT