Beslutssupportsystem

Betydelse av beslutssupportsystem

Decision Support System (DSS) är ett datoriserat stödsystem som används för att förbättra beslutsfattandet i en affärsorganisation. Det är en viktig del av all medicinsk industri...

Hälsa IT
Läs mer