Elektronisk hälsoregistrering och diagnostik

Elektroniska hälsoposter är inte bara systemet för att lagra informationen på ett systematiskt sätt; det är mycket mer än så. Elektroniska hälsojournaler (EHR) bör räknas som basen för förbättring av hälso- och sjukvården, eftersom bättre medicinsk behandling endast kan tillhandahållas när det finns bättre eller korrekt information. EHR-systemet ger läkarna fullständig och korrekt information som hjälper dem att erbjuda lämplig behandling och mediciner för snabbare förbättring av patienten.

Systemet har förbättrat förmågan att diagnostisera sjukdomar effektivt. Förutom effektiv behandling har det också minskat risken för förekomst av medicinska fel under medicinsk behandling av en patient.

Enligt en rapport: -

  1. 94% av leverantörerna enades om att EHR gör snabb åtkomst till de obligatoriska uppgifterna.
  2. 88% höll med om att EHR är till nytta för kliniken.
  3. 75% av leverantörerna accepterade att EHR är fördelaktigt för att tillhandahålla effektiv patientvård.

EHR: s roll i att förbättra förmågan att diagnostisera sjukdomar och minska medicinska fel

  1. EHR kan hjälpa till vid diagnos

Som diskuterats tidigare är EHR till hjälp för att få viktig information om patienterna som hjälper till att leverera bättre resultat. Inte bara för leverantörerna utan informationen som lagras i EHR är också till hjälp för patienterna att veta om deras nuvarande hälsotillstånd och fatta ytterligare beslut.

  1. Minskning av diagnostiska fel

EHR är utvecklat inte bara för att lagra och överföra informationen; det beräknar snarare den medicinska informationen för patienten som lagras i molnet. Detta visar att EHR använder informationen för bästa möjliga resultat för patienterna. Ett EHR-system kommer att göra leverantören medveten om allergierna och varnar honom när han ordinerar fel medicin. Detta gör leverantörernas jobb enkelt och sparar patienterna från diagnosfelen.

  1. Förbättra patientsäkerheten

Patientens säkerhet är den främsta uppgiften inom hälsoindustrin. EHR försöker eliminera alla hot mot patientsäkerheten genom att komma med varningarna och påminnelserna. EHR är utvecklade för att avslöja eventuella säkerhetsproblem. Detta hjälper dessutom leverantörerna att undvika allvarliga konsekvenser.

  1. Bättre patientresultat

Elektroniska journalsystem är till stor hjälp för att få bättre patientresultat. Patientresultatet innebär bättre resultat av behandlingen av patienternas hälsa. EHR ser till att vårdgivarna ser mer meningsfullt på patientens tillstånd. Detta hjälper ytterligare att övervinna alla hot mot patientens hälsa och förbättra patientresultatet.

  1. Förbättrad kvalitet på sjukvården

Effekten av hälso- och sjukvården ökar med användning av EHR-systemet. Det blir jämförelsevis enkelt att få patientens blodtrycksstatus, registrera kroppsmassindex och cancerundersökningar.

  1. Snabb vårdbehandling

EHR har inte bara gjort det enkelt att lagra och hantera data utan också gjort utövaren att leverera snabb medicinsk behandling till patienten. Detta hjälper patienten att spara pengar och läkare kan använda den sparade tiden på andra patienter.

 

Hälsa IT