Hvordan elektroniske helseregistre forbedrer helsevesenets kvalitet

Elektroniske helseregistre er den digitale versjonen av personopplysningene som kan deles og åpnes av personen og leverandøren. EHR har bidratt til å transformere måtene legetjenestene ytes på en effektiv måte.

For å levere bedre resultater trenger man bedre informasjon, og det er hva EPJ gjør. Det er alltid tilgang til detaljerte og nøyaktige data som hjelper legene med å ta viktige beslutninger for behandlingen av pasienten.

Forbedret helsevesenskvalitet for leverandører

  1. Rask tilgang til pasientens journaler

EHR gir all nødvendig informasjon til leverandørene på en detaljert og nøyaktig måte. De kan også få journal over pasientene på avsidesliggende steder. Den raske tilgangen til pasientens helserapport gjør det mulig for helsepersonell å tilby mer effektiv behandling til pasientene.

  1. Kliniske varsler og påminnelser

En lege tar seg av mange pasienter, så det er sjanser for at feil eller behandling blir savnet. Men et EPJ-system gir legen påminnelser og varsler om testene og nødvendige endringer i behandlingen av pasienten.

  1. Lesbar og komplett dokumentasjon

Papirene har sine begrensninger innen det medisinske feltet. Imidlertid overvinner EPJ alle disse begrensningene og kommer som et bedre alternativ. Dataene som er lagret i EPJ-systemet er mer nøyaktige og lesbare. Alle viktige data til personen forblir hos leverandørene som hjelper dem med å komme med nye medisiner og behandling for pasienten.

  1. Grensesnitt med laboratorier og andre leverandører

Det beste med disse elektroniske helseregistrene er at disse kan deles i sanntid. Denne sanntidsoverføringen av data hjelper medisinske laboratorieoperatører med å sende pasientrapportene til legen innen ønsket tidsperiode. Dette dobler behandlingshastigheten ettersom både pasient og lege kan kommunisere online, og pasienten kan få råd fra legen hvor som helst.

  1. Mer pålitelig forskrivning

Reseptene er tryggere og mer pålitelige ettersom informasjonen som legen gir er nøyaktig og avslører alt han vil vite.

Bedre tjenester til pasientene

  1. Mindre papirarbeid

Elektroniske poster er ikke bare gunstige for å redusere papirene til klinikkene, men det fungerer like bra for pasientene også. Siden alle dataene er lagret i pasientportalen, er det ikke nødvendig å beholde alle reseptpapirene og testrapportene.

  1. E-resepter

Dette er den elektroniske formen på reseptene som legene har laget. Pasienter trenger ikke bekymre seg for legenes uleselige håndskrift, da e-resepter automatisk blir sendt til apoteket hvorfra man kan hente de nødvendige medisinene.

  1. Elektroniske henvisninger

En pasient trenger ikke å ha med seg alle dokumentene i tilfelle han er henvist til en annen spesialist. Det er et verktøy som kalles elektronisk henvisning som vil bli generert for pasienten. Denne henvisningen vil vise all nødvendig informasjon hva spesialistene ønsket å vite.

  1. Pasientportaler

Dette er portaler som inneholder all informasjon fra pasienten. Disse er nyttige i online interaksjon for leverandører.

 

Helse-IT