Ero etälääketieteen ja etäterveyden välillä

Termit, lääketieteen ja tekniikan yhdistelmä, ts. Telelääketiede ja teleterveys, eivät ole erotettavissa. Mutta tapa erottaa palvelut eri tavoin tekee siitä erottuvan. Viestintä- ja tietotekniikkaa (IT) käyttävien sairaanhoitopalvelujen jakaminen sairastuneille tietyltä etäisyydeltä tunnetaan telelääketieteellä . Toisaalta Telehealth on laaja termi, joka kattaa kaikki terveyttä koskevat tiedot.

Teleterveys on paljon laajempi käsite kuin telelääketiede, koska se on terveellinen ilmiö, joka tarjoaa terveydenhuoltoon liittyvää koulutusta, diagnoosia, hoitoa ja lisää tietoisuutta erilaisista terveyskysymyksistä . Telemeditsiinissa määritellään vain tekniikan käyttö potilaiden hoidossa, mutta Telehealth kattaa myös ei-kliiniset palvelut, kuten terveyskampanjat, johtamiskoulutuksen, terveyskasvatuksen, valvonnan jne.

Vaikka molemmat viittaavat terveydenhuollon alaan ja niiden tavoitteet liittyvät toisiinsa, kummassakin käsitteessä on kuitenkin ominaisia vaihteluita. Eri termien ymmärtämiseksi paremmin ymmärtämiseksi voimme ilmaista sen lauseella: " Kaikki telelääketiede on telehealth, mutta kaikki telehealth eivät ole telelääketiede ". Telemeditsiiniin kuuluu pääasiassa 3 osaa, kuten potilaan etäseuranta, interaktiivisten tekniikoiden tallennus ja edelleenlähetys, mutta Telehealth sisältää vielä yhden komponentin eli m-terveyden.

Luku kuvaa selvästi, että telelääketieteen soveltamisala on kapeampi kuin Telehealth. Voimme myös sanoa, että telelääketiede on yksi Telehealthin ominaisuuksista. Maallikkokielellä voidaan ilmaista, että " teleterveys on kohde, jossa telelääketiede määrittelee sen polun ". Telelääketiede on toimenpide parantavien hoitojen hoitamiseksi, mutta Telehealth on huolestunut myös ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä.

Joten, mitä eroa on telelääketieteen ja etäterveyden välillä?

Telelääketiede ja etäterveys ovat toisiinsa liittyviä termejä, joita käytetään usein vaihtokelpoisina, mutta niillä on hieman eri merkitys. Molemmissa käytetään teknologiaa terveydenhuoltopalvelujen tarjoamiseen etänä, mutta ne kattavat eri näkökohtia etäterveydenhuollon toimittamisesta.

 1. Telelääketiede: Telelääketiede viittaa erityisesti terveydenhuollon ammattilaisten potilaille televiestintätekniikan avulla tarjoamiin kliinisiin etäpalveluihin. Siihen kuuluu diagnosointi, hoito ja potilaiden terveydentilan seuranta etäältä. Telelääketiede sisältää usein reaaliaikaista vuorovaikutusta terveydenhuollon tarjoajien ja potilaiden välillä, kuten perinteiset henkilökohtaiset kliiniset käynnit, mutta suoritetaan videopuheluiden, puheluiden tai jopa suojattujen viestintäalustojen kautta. Esimerkkejä telelääketieteestä ovat virtuaaliset lääkärikäynnit, etäkonsultaatiot ja jopa robottitekniikan avulla tehtävät etäleikkaukset.
 2. Etäterveys: Telehealth on laajempi termi, joka kattaa laajemman valikoiman etäterveydenhuollon palveluita pelkän kliinisen hoidon lisäksi. Se sisältää sekä kliiniset että ei-kliiniset palvelut, jotka käyttävät teknologiaa terveydenhuoltoon liittyvien tietojen, koulutuksen, seurannan ja tuen tarjoamiseen. Etäterveys kattaa toiminnot, kuten potilaiden etäseuranta (potilaiden elintoimintojen ja terveystietojen etäseuranta), digitaalisten alustojen kautta toimitettava terveyskasvatus ja hallinnolliset näkökohdat, kuten potilastietojen ja tapaamisten hallinta verkkojärjestelmien kautta.

Pohjimmiltaan vaikka telelääketiede on osa etäterveydenhuoltoa, etäterveys kattaa laajemman valikoiman terveydenhuoltopalveluita, jotka ulottuvat suoran kliinisen hoidon ulkopuolelle. Se sisältää sekä kliiniset vuorovaikutukset (kuten diagnoosi ja hoito) että muut terveyteen liittyvät palvelut (kuten koulutus ja seuranta).

On syytä huomata, että terminologia ja määritelmät voivat vaihdella kontekstin ja alueen mukaan. Tärkeintä on, että sekä telelääketiede että etäterveys hyödyntävät teknologiaa parantamaan terveydenhuollon saatavuutta ja toimittamista etänä, mutta etäterveys kattaa laajemman kirjon etäterveydenhuollon palveluita.

Korvaako se fyysisen käynnin?

Etälääketiede ja etäterveys eivät välttämättä korvaa kaikkia fyysisiä käyntejä terveydenhuollon tiloissa, mutta ne voivat toimia arvokkaina vaihtoehtoina tietyissä tilanteissa. Se, korvataanko fyysinen käynti etävuorovaikutuksella, riippuu useista tekijöistä, kuten sairauden luonteesta, potilaan mieltymyksistä ja terveydenhuollon tarjoajan harkinnasta.

Tässä on erittely siitä, milloin telelääketiede ja etäterveys voivat korvata tai täydentää fyysisiä käyntejä:

 1. Korvaa fyysiset käynnit:
  • Ei-hätätilannekonsultaatiot: Etälääketiede voi usein korvata henkilökohtaisen käynnin tarpeen rutiinitarkastuksissa, seurantatapaamisissa, lääkityksen hallinnassa ja pienissä terveysongelmissa.
  • Kroonisen tilan hallinta: Potilaat, joilla on kroonisia sairauksia, jotka vaativat säännöllistä seurantaa ja hoitosuunnitelmien mukauttamista, voivat hyötyä etävalvonnasta etäterveysalustojen kautta.
  • Mielenterveyspalvelut: Etäterapia ja etäneuvonta voivat olla tehokkaita erilaisten mielenterveystilojen hallinnassa.
  • Terveyskasvatus: Etäterveyttä voidaan käyttää terveyskasvatuksen, ennaltaehkäisevän hoidon ja elämäntapojen hallintaan liittyvien neuvojen tarjoamiseen.
 2. Täydennä fyysisiä käyntejä:
  • Monimutkaiset diagnoosit: Jotkut sairaudet vaativat henkilökohtaisia tutkimuksia, diagnostisia testejä ja fyysisiä arviointeja, joita ei voida toistaa yksinään telelääketieteellä.
  • Hätätilanteet: Kiireellisissä tai henkeä uhkaavissa tilanteissa henkilökohtainen lääkärinhoito on kriittistä, eikä sitä voida korvata etäterveydellä.
  • Fyysiset tarkastukset: Tietyt lääketieteelliset ongelmat saattavat vaatia käytännön fyysisiä tutkimuksia, joita ei voida täysin suorittaa etäkonsultaatioiden avulla.

Monissa tapauksissa terveydenhuollon tarjoajat voivat käyttää sekä henkilökohtaisten käyntien että etävuorovaikutuksen yhdistelmää tarjotakseen kattavaa hoitoa. Etälääketiede ja etäterveys nähdään usein työkaluina, jotka lisäävät hoidon saavutettavuutta, mukavuutta ja jatkuvuutta erityisesti tilanteissa, joissa henkilökohtaiset käynnit voivat olla hankalia tai tarpeettomia.

Hakemukset terveydenhuoltoon

Molemmat hakemukset ovat määräyksiä terveyspalvelujen laajentamisesta henkilöille, jotka sitä vaativat. Nopeampi kasvu liittyy siihen, että se tarjoaa nopean mekanismin kommunikoida lääkäreiden kanssa. Ja myös useiden kliinikoiden arvioinnit ja suositukset tekevät siitä samanaikaisesti. Tietyt lääketieteelliset tutkimukset ovat jo ilmoittaneet meille, että tekniikan ja lääketieteen integroituminen on pelastanut monia ihmishenkiä.

Kahden sanan ero on tunnustettu myös Maailman terveysjärjestössä (WHO). Sen mukaan telelääketiede on vain vastuussa potilaan tutkimisesta ja hoidosta tietotekniikan avulla, mutta Telehealth huolehtii terveydenhuoltoalan eri näkökohdista, kuten kouluttamalla yksilöä terveyskysymyksistä, valvomaan sairauksia leviävien mikro-organismien kasvua, palvelujen mahdollistamista oltava tavoitettavissa mahdollisimman pitkälle.

Kehittyneen tekniikan sovellukset terveydenhuollossa ovat antaneet meille mahdollisuuden ylittää laajemmat tieteelliset määritelmät. Joten riippumatta siitä, onko kyseessä telelääketiede tai puhelinpalvelu , molemmat liittyvät lääketieteellisten palvelujen tarjoamiseen ja terveydenhuollon vaatimusten täyttämiseen. Termien epäselvyys ei yksinkertaisesti voi johtaa meitä harhaan jättämällä huomiotta sen edut lääketieteen alalla.

Se on mullistanut lääketieteelliset palvelut täysin tavoittamalla kaukaisille alueille, joilla perinteisillä klinikkapalveluilla ei ole pääsyä. Siksi meidän pitäisi tuntea olonsa mukavaksi yhden määritelmän avulla, joka on terveydenhuollon palvelujen toimittaminen tarvittaville tietoliikenteen avulla. Siksi käsitteen subjektiivisuudelle tulisi antaa enemmän merkitystä objektiivisiin termeihin ja määritelmiin verrattuna.

Terveys IT