Meistä

Nykypäivän terveydenhuollon IT-tuotteiden ja terveydenhuollon IT-ratkaisujen on oltava tehokkaita terveydenhuollon hallintajärjestelmissä. Potilastietojen yksilöllinen tunnistaminen on aina haasteellista sairaaloihin liitettyjen useiden terveydenhuollon tietojärjestelmien vuoksi ja voi johtaa potilastietojen päällekkäisyyteen, mikä puolestaan voi lisätä kustannuksia.

Prohealthwaren EMR-järjestelmä, MPI-järjestelmä, EMPI-ratkaisu voi vähentää merkittävästi näitä riskejä käyttämällä yhteensopivia algoritmeja eri lähteistä peräisin olevien potilastunnisteiden vertailemiseksi kunkin potilaan yksilölliseen tunnistamiseen. Myös EMPI voi auttaa päällekkäisten potilaiden yhdistämisessä, potilastietojen yhdistämisessä ja viestinnässä useiden laitosten kanssa.

  • Edullinen indeksointi- ja integrointiratkaisut.
  • Luo "yhtenäisiä" näkymiä tiedoista.
  • Helppo tunnistaa, yhdistää ja vaihtaa tietoja, mikä tarjoaa suuremman tarkkuuden luotettavuuden ja tiedon hallinnan.
  • Konfiguroitava deterministinen ja todennäköisyyspohjainen sovitus
  • Tuki HL7-viesteille
  • Nopea ottelukyky