Sähköisen terveyskertomuksen edut

Sähköiset terveystiedot (EHR) ovat yksinkertaisesti potilaan paperikaavion tai sen sairaushistorian digitaalinen muoto. Nämä tiedot sisältävät kaikki vaaditut tiedot potilaasta, kuten laboratoriotulokset, kuten testit, allergiatiedot, rokotusten päivämäärät ja potilaille merkitykselliset lääkkeet jne.

Sähköisen terveyskertomuksen edut

Joitakin elektronisten terveyskertomusten (EHR) tärkeimmistä eduista jokapäiväisessä elämässä ovat:

Täydellisten ja täsmällisten tietojen tarjoaminen

EHR on digitaalinen järjestelmä, jossa kaikkia potilasta koskevia tietoja hallitaan automaattisesti. Näin sekä potilas että lääkäri voivat saada tarkat ja ajantasaiset tiedot. Tarkat ja täydelliset lääketieteelliset tiedot potilaan terveydestä eliminoivat entisestään väärän lääkityksen mahdollisuudet.

EHR:t edistävät tarkkuutta vähentämällä päällekkäisten tai ristiriitaisten tietueiden todennäköisyyttä. Paperipohjaisissa järjestelmissä ei ole harvinaista, että potilailla on useita kaavioita eri paikoissa, mikä johtaa hajanaiseen ja epätäydelliseen tietoon. EHR-järjestelmät yhdistävät kaikki olennaiset tiedot yhdeksi sähköiseksi tietueeksi, minimoiden virheiden riskin ja varmistaen hoidon jatkuvuuden eri terveydenhuoltoympäristöissä.

Nopea pääsy potilastietoihin

EHR on tehnyt tiedonhallinnasta sujuvampaa sekä klinikalle että potilaille. Koska näitä tietueita hallitaan digitaalisesti, raskaat paperityöt ja suuret tiedostot eivät liity mihinkään. Potilaskaavioon pääsee helposti yhdellä hiiren napsautuksella. Potilaiden ei myöskään tarvitse huolehtia laboratoriotodistuksistaan tai lääkemääräyksistään, koska kaikki tällaiset tiedot on jo tallennettu järjestelmään.

Muutamalla napsautuksella lääkärit pääsevät käsiksi runsaasti tietoa, mukaan lukien sairaushistoria, laboratoriotulokset, kuvantamistutkimukset ja muistiinpanot aiemmista kohtaamisista. Tämä kattava näkymä potilaan terveydentilasta antaa palveluntarjoajille mahdollisuuden havaita kuvioita, tunnistaa riskitekijöitä ja muodostaa yhteyksiä, jotka muuten saattaisivat jäädä huomaamatta paperipohjaisten tietueiden avulla.

Tehokas diagnoosi

EHR ei ole vain vähentänyt paperityötä, vaan myös tehostanut diagnoosia. Nopea pääsy tarkkoihin tietoihin on vähentänyt lääketieteellisiä virheitä ja tarjonnut potilaille tarkempaa hoitoa.

Lisäksi EHR:t on usein varustettu päätöksenteon tukityökaluilla, jotka auttavat terveydenhuollon tarjoajia diagnoosiprosessissa. Nämä työkalut voivat vaihdella kliinisistä ohjeista ja parhaiden käytäntöjen hälytyksistä kehittyneisiin algoritmeihin, jotka analysoivat potilastietoja mahdollisten diagnoosien tai hoitovaihtoehtojen ehdottamiseksi. Hyödyntämällä näitä päätöksenteon tukiominaisuuksia terveydenhuollon tarjoajat voivat parantaa diagnoosin tarkkuutta ja vähentää virheiden todennäköisyyttä.

Terveydenhuollon mukavuus

EHR: t parantavat terveydenhuollon laatua. Nämä tekevät myös terveydenhuollosta helpompaa palveluntarjoajille ja potilaille. Järjestelmä tarjoaa tehostettua päätöstukea, kliinisiä hälytyksiä ja muistutuksia sekä poistaa tarpeen täyttää lomakkeita ja käydä klinikalla useita kertoja. Voit soittaa suoraan ja vahvistaa tapaamisesi jakamalla tietosi klinikalle EHR: n avulla.

Lisäksi EHR helpottaa viestintää ja yhteistyötä terveydenhuoltotiimin jäsenten välillä, jolloin asiantuntijat, perusterveydenhuollon lääkärit, sairaanhoitajat ja muut palveluntarjoajat voivat jakaa näkemyksiään ja osallistua diagnoosiprosessiin. Tämä monialainen lähestymistapa edistää kokonaisvaltaista ymmärrystä potilaan tilasta ja varmistaa, että kaikki asiaankuuluvat tiedot otetaan huomioon diagnostisessa päätöksentekoprosessissa.

Potilastietojen yksityisyys ja turvallisuus

Elektronisten potilastietojen potilastiedot ovat turvallisempia ja järjestelmällisempiä. Terveystietotekniikkajärjestelmässä on kehitetty useita työkaluja, joiden avulla käyttäjät voivat pitää terveystietonsa turvassa.

EHR-järjestelmät käyttävät vankkoja todennusmekanismeja, kuten salasanoja, biometrisiä tunnisteita ja kaksivaiheista todennusta varmistaakseen, että vain valtuutetut terveydenhuollon tarjoajat pääsevät käsiksi potilastietoihin. Lisäksi roolipohjaisten pääsynvalvontatoimintojen avulla organisaatiot voivat rajoittaa käyttäjien pääsyä tiettyihin tietoihin heidän roolinsa ja vastuidensa perusteella, mikä suojaa entisestään potilaiden luottamuksellisuutta.

Lisäksi EHR:t sisältävät salaustekniikoita tietojen suojaamiseksi sekä lähetyksen että tallennuksen aikana. Tämä salaus varmistaa, että vaikka luvattomat henkilöt sieppaavat tiedot, ne pysyvät salaamattomina ja käyttökelvottomina. Lisäksi EHR-järjestelmissä käytetään usein kirjausketjuja potilastietoihin pääsyn seuraamiseksi, mikä tarjoaa organisaatioille keinon seurata ja tarkistaa käyttäjien toimintaa luvattoman pääsyn varalta.

Kustannustehokas

Yksi sähköisten terveyskertomusten (EHR) merkittävistä eduista on niiden kustannustehokkuus, joka johtuu useista keskeisistä tekijöistä, jotka edistävät terveydenhuollon tarjoajien ja organisaatioiden säästöjä.

Sähköiset potilastiedot poistavat melkein paperin käytön tiedonhallinnassa. Tämä ei ole pelkästään säästänyt kustannuksia, vaan myös näiden tietojen turvallisuuteen liittyvää työvoimaa. Testausta ei myöskään tarvita. Potilaille nämä tiedot lisäävät turvallisuutta ja parantavat terveyttä asianmukaisen lääkityksen ansiosta.

Toiseksi EHR:t poistavat fyysisen säilytystilan tarpeen ja siihen liittyvät kulut. Perinteiset paperipohjaiset potilastiedot vaativat erilliset säilytystilat, joista aiheutuu ylläpito-, turvallisuus- ja tilankäyttökustannuksia. Sitä vastoin EHR:t tallentavat potilastiedot sähköisesti, mikä eliminoi fyysisen varastoinnin tarpeen ja vähentää siihen liittyviä kustannuksia.

Lisäksi EHR:t helpottavat varaston ja tarvikkeiden tehokasta hallintaa seuraamalla käyttötapoja ja automatisoimalla uudelleentilausprosesseja. Tämä varmistaa, että terveydenhuollon laitokset ylläpitävät optimaalista tarjontaa ja minimoivat samalla ylimääräisen varaston ja siihen liittyvät kustannukset.

Terveydenhuollon tarjoajien parempi päätöksenteko

Lääkärit ovat aina ylistäneet sähköisiä terveystietoja, koska ne ovat vähentäneet heidän taakkaa. Järjestelmä antaa heille automaattiset muistutukset potilaiden lääketieteellisistä kokeista ja osoittaa myös heidän tilansa edistymisen.

Kattavien potilastietojen saatavuus antaa terveydenhuollon tarjoajille mahdollisuuden tehdä tietoisempia päätöksiä diagnoosista ja hoitosuunnitelmista. Lääkäri voi esimerkiksi nopeasti tarkistaa potilaan sairaushistorian ja nykyiset lääkkeet välttääkseen mahdollisesti haitallisten lääkeyhdistelmien määräämisen. Lisäksi EHR helpottaa terveydenhuoltotiimien välistä viestintää ja yhteistyötä varmistaen, että kaikilla potilaan hoitoon osallistuvilla palveluntarjoajilla on pääsy samaan tietoon.

Ajan säästäjä

Tämän päivän elämässä tärkeintä on aika. Sähköiset terveystiedot ovat varsin hyödyllisiä potilaan hoitoon kuluvan ajan säästämisessä. Sen avulla lääkärit voivat kommunikoida potilaiden kanssa verkossa, eikä potilaiden tarvitse myöskään käydä klinikalla monta kertaa, koska he voivat saada reseptin suoraan.

Automatisoimalla prosesseja, kuten ajanvarauksen, laskutuksen ja hakemusten käsittelyn, terveydenhuoltolaitokset voivat vähentää merkittävästi hallinnollisia yleiskustannuksia. Tämä tehokkuus ei ainoastaan säästä aikaa, vaan myös minimoi manuaaliseen tietojen syöttämiseen liittyvien virheiden riskiä, mikä johtaa viime kädessä kustannussäästöihin.


Lähteet:

  1. https://healthinformatics.uic.edu/resources/articles/the-benefits-of-electronic-health-records/
  2. https://www.healthit.gov/faq/what-are-advantages-electronic-health-records
Terveys IT

Jätä vastaus

Kommentti
nimi *
Posti *