Elektronické zdravotní záznamy

Co je elektronická zdravotní dokumentace (EHR)?

Elektronický zdravotní záznam nebo EHR je systematické shromažďování zdravotních záznamů a informací o pacientovi v digitálním formátu. Tyto záznamy jsou uchovávány v systému, což usnadňuje ukládání a přenos informací. Například každý pacient má graf pacienta a EHR je jeho digitální verzí. Typická lékařská zpráva EHR může zahrnovat informace týkající se demografie pacientů, léků, poznámek o pokroku, zdravotních problémů, vitálních funkcí, očkování, anamnézy, radiologických zpráv a laboratorních údajů atd.

Systém EHR byl navržen pro přesné ukládání dat a efektivní zachycení stavu pacienta. Jedná se o záznamy zaměřené na pacienta v reálném čase, které okamžitě a bezpečně dodávají informace oprávněným uživatelům. Jednou z hlavních výhod EHR je, že umožňuje pacientovi kdekoli získat jeho anamnézu a recepty od svého lékaře. Tento systém byl postaven tak, aby přesahoval standardní klinické údaje a poskytoval širší pohled na zdravotní stav pacientů.

Funkce EHR

 • Poskytování přesných a aktuálních informací o zdraví pacientů
 • Poskytování rychlého přístupu k lékařské zprávě pacienta pro koordinovanou zdravotní péči
 • Bezpečné sdílení lékařských informací mezi pacienty a dalšími lékaři
 • Snížení nákladů snížením papírování
 • Zvyšování bezpečnosti a soukromí údajů o pacientech
 • Pomáháme poskytovatelům zvyšovat produktivitu

Hlavní informace, které EHR obsahuje

 • Laboratorní výsledky: EHR obsahuje zprávy o všech laboratorních testech pacienta. U EHR nemusí pacient a lékařská klinika tyto papíry uchovávat samostatně ve složce.
 • Snímky z rentgenologie: Systém EHR uchovává snímky z rentgenového záření jako rentgenové záření, takže kdykoli poskytovatel takové snímky potřebuje, může je snadno získat ze systému EHR.
 • Informace o alergiích a varování: Různé osoby mají různé zdravotní problémy a všechny tyto informace jsou uloženy v EHR. Systém EHR zobrazuje všechny typy problémů s alergiemi a další věci, na které je člověk náchylný.
 • Data imunizace: Data imunizace jsou uložena v systému a zbytek jsou poskytovány lékařům a pacientům, když se blíží skutečné datum.
 • Léky relevantní pro pacienta: EHR zahrnuje léky, které pacientovi předepsal lékař.
 • Anamnéza pacienta: Tento systém obsahuje nejen údaje o aktuálním stavu, ale také o předchozí anamnéze pacienta.
 • Poznámky k pokroku : Poznámky k pokroku ukazují, jak se stav pacienta zlepšuje předepsanou léčbou a léčbou.
 • Demografické údaje o pacientovi: EHR obsahuje všechny informace o výšce, hmotnosti, krevní skupině atd. Pacienta.

EHR pomohla při transformaci způsobů, jakými byly dříve poskytovány lékařské ošetření. Jsou vytvořeny za účelem sdílení informací s dalšími poskytovateli zdravotní péče a organizacemi, jako jsou laboratoře, specialisté, lékárny, pohotovostní zařízení a kliniky na pracovišti. Proto jej lze nazvat jako hlavní uzel, kde jsou uloženy všechny informace týkající se zdraví pacienta .


 

Zdraví IT