Výhody elektronických zdravotních záznamů

Elektronické zdravotní záznamy (EHR) jsou jednoduše digitální formou papírové mapy pacienta nebo jeho anamnézy. Tyto záznamy obsahují všechny požadované informace o pacientovi, například výsledky laboratorních testů, informace o alergii, data imunizace a léky týkající se pacientů atd.

Výhody elektronických zdravotních záznamů

Mezi hlavní výhody elektronických zdravotních záznamů (EHR) v každodenním životě patří: -

Poskytování úplných a přesných informací

EHR je digitální systém, ve kterém jsou automaticky spravována všechna data o pacientovi. To umožňuje jak pacientovi, tak lékaři mít přístup k přesným a aktuálním informacím. Přesné a úplné lékařské informace o zdravotním stavu pacienta dále eliminují možnost nesprávné medikace.

EHR podporují přesnost snížením pravděpodobnosti duplicitních nebo konfliktních záznamů. U papírových systémů není neobvyklé, že pacienti mají více tabulek na různých místech, což vede k roztříštěným a neúplným informacím. EHR konsolidují všechna relevantní data do jediného elektronického záznamu, čímž se minimalizuje riziko chyb a zajišťuje kontinuita péče v různých zdravotnických zařízeních.

Rychlý přístup k záznamům pacientů

EHR učinila správu dat plynulejší pro kliniku i pro pacienty. Protože jsou tyto záznamy spravovány digitálně, nedochází k zapojení těžkých papírování a objemných souborů. K pacientskému grafu lze snadno přistupovat jednoduchým kliknutím myši. Pacienti se také nemusí obtěžovat svými laboratorními potvrzeními nebo potvrzeními o předpisu, protože všechny tyto informace jsou již v systému uloženy.

Pomocí několika kliknutí mohou lékaři získat přístup k mnoha informacím, včetně anamnézy, laboratorních výsledků, zobrazovacích studií a poznámek z předchozích setkání. Tento komplexní pohled na zdravotní stav pacienta umožňuje poskytovatelům odhalit vzorce, identifikovat rizikové faktory a vytvořit souvislosti, které by jinak mohly uniknout s papírovými záznamy.

Efektivní diagnostika

EHR nejen snížila zátěž papírování, ale také zefektivnila diagnostiku. Rychlý přístup k přesným údajům snížil lékařské chyby a nabídl pacientům přesnější péči.

Kromě toho jsou EHR často vybaveny nástroji na podporu rozhodování, které pomáhají poskytovatelům zdravotní péče v diagnostickém procesu. Tyto nástroje mohou sahat od klinických pokynů a upozornění na osvědčené postupy až po sofistikované algoritmy, které analyzují data pacientů a navrhují potenciální diagnózy nebo možnosti léčby. Využitím těchto funkcí podpory rozhodování mohou poskytovatelé zdravotní péče zlepšit diagnostickou přesnost a snížit pravděpodobnost chyb.

Pohodlí zdravotní péče

EHR zlepšují kvalitu zdravotní péče. Díky nim je zdravotní péče pohodlnější pro poskytovatele i pacienty. Systém poskytuje vylepšenou podporu rozhodování, klinické výstrahy a připomenutí a také eliminuje potřebu vyplňování formulářů a několikanásobné návštěvy kliniky. Svou schůzku můžete přímo zavolat a opravit sdílením údajů s klinikou pomocí EHR.

Kromě toho EHR usnadňují komunikaci a spolupráci mezi členy zdravotnického týmu a umožňují specialistům, lékařům primární péče, zdravotním sestrám a dalším poskytovatelům sdílet poznatky a přispívat k diagnostickému procesu. Tento interdisciplinární přístup podporuje holistické chápání pacientova stavu a zajišťuje, že při diagnostickém rozhodovacím procesu jsou brány v úvahu všechny relevantní informace.

Soukromí a bezpečnost dat pacientů

Záznam pacienta v elektronických zdravotních záznamech je bezpečnější a systematičtější. V rámci zdravotnického IT systému byly vyvinuty různé nástroje , které uživatelům umožňují udržovat jejich zdravotní data v bezpečí.

Systémy EHR využívají robustní ověřovací mechanismy, jako jsou hesla, biometrické identifikátory a dvoufaktorové ověřování, aby bylo zajištěno, že k záznamům pacientů mají přístup pouze autorizovaní poskytovatelé zdravotní péče. Řízení přístupu založené na rolích navíc umožňuje organizacím omezit přístup uživatelů ke konkrétním informacím na základě jejich role a odpovědnosti, což dále chrání důvěrnost pacienta.

Kromě toho EHR zahrnují šifrovací techniky pro ochranu dat během přenosu i ukládání. Toto šifrování zajišťuje, že i když neoprávněné osoby zachytí data, zůstanou nerozluštitelná a nepoužitelná. Kromě toho jsou v systémech EHR často implementovány auditní záznamy pro sledování přístupu k záznamům o pacientech, což organizacím poskytuje prostředky ke sledování a kontrole uživatelské aktivity pro jakékoli pokusy o neoprávněný přístup.

Nákladově efektivní

Jednou z významných výhod elektronických zdravotních záznamů (EHR) je jejich nákladová efektivita, která pramení z několika klíčových faktorů přispívajících k úsporám pro poskytovatele zdravotní péče a organizace.

Elektronické zdravotní záznamy téměřvylučují použití papíru při správě dat. To nejen ušetřilo náklady, ale také práci spojenou s bezpečností těchto záznamů. Rovněž není třeba duplikovat testování. U pacienta tyto záznamy zvyšují bezpečnost a umožňují přístup ke zlepšenému zdraví díky správné léčbě.

Za druhé, EHR eliminují potřebu fyzického úložného prostoru a souvisejících nákladů. Tradiční papírové lékařské záznamy vyžadují vyhrazená skladovací zařízení, která způsobují náklady na údržbu, zabezpečení a využití prostoru. Naproti tomu EHR uchovávají informace o pacientech elektronicky, čímž eliminují potřebu fyzického ukládání a snižují související náklady.

EHR navíc usnadňují efektivní správu zásob a zásob sledováním vzorců používání a automatizací procesů přeskupování. To zajišťuje, že zdravotnická zařízení udržují optimální úroveň zásob a zároveň minimalizují nadměrné zásoby a související náklady.

Lepší rozhodování poskytovatelů zdravotní péče

Lékaři vždy chválili elektronické zdravotní záznamy, protože snižovaly jejich zátěž. Systém jim dává automatické připomenutí lékařských testů pacientů a také ukazuje pokrok v jejich stavu.

Přístup ke komplexním informacím o pacientech umožňuje poskytovatelům zdravotní péče činit informovanější rozhodnutí o diagnóze a plánech léčby. Lékař může například rychle zkontrolovat pacientovu anamnézu a současné léky, aby se vyhnul předepisování potenciálně škodlivých kombinací léků. Kromě toho EHR usnadňují komunikaci a spolupráci mezi zdravotnickými týmy a zajišťují, že všichni poskytovatelé zapojení do péče o pacienta mají přístup ke stejným informacím.

Spořič času

V dnešním životě je nejdůležitější čas. Elektronické zdravotní záznamy jsou velmi užitečné při úspoře času spojeného s léčbou pacienta. Umožňuje lékařům komunikovat se svými pacienty online a pacienti také nemusí často navštěvovat kliniku, protože mohou získat recept přímo.

Automatizací procesů, jako je plánování schůzek, fakturace a zpracování reklamací, mohou zdravotnická zařízení výrazně snížit administrativní režijní náklady. Tato efektivita nejen šetří čas, ale také minimalizuje riziko chyb spojených s ručním zadáváním dat, což v konečném důsledku vede k úspoře nákladů.


Zdroje:

  1. https://healthinformatics.uic.edu/resources/articles/the-benefits-of-electronic-health-records/
  2. https://www.healthit.gov/faq/what-are-advantages-electronic-health-records
Zdraví IT

Zanechat odpověď

Komentář
Název *
Pošta *