O nás

V dnešních produktech Healthcare IT a řešeních Healthcare IT musí být efektivní v systémech řízení zdravotní péče, je vždy výzvou jednoznačně identifikovat záznamy o pacientech kvůli více systémům informací o zdravotní péči připojených k nemocnicím a může vést k duplikaci záznamů pacientů, což může zvýšit náklady.

Řešení EMR System, MPI System a EMPI společnosti Prohealthware může tato rizika významně snížit použitím srovnávacích algoritmů ke křížovému odkazu na identifikátory pacientů z různých zdrojů a jedinečnou identifikaci každého pacienta. EMPI může také pomoci při konsolidaci duplicitních pacientů, sloučení záznamů o pacientech a komunikaci s více zařízeními.

  • Cenově dostupná řešení indexování a integrace.
  • Vytvářejte „jednotná“ zobrazení dat.
  • Snadnější identifikace, slučování a výměna informací, které poskytují větší přesnost, důvěru a správu nad daty.
  • Konfigurovatelné deterministické a pravděpodobnostní párování
  • Podpora zpráv HL7
  • Možnost rychlé shody