Elektroniczna dokumentacja medyczna i diagnostyka

Elektroniczna dokumentacja zdrowia to nie tylko system przechowywania informacji w usystematyzowany sposób; to coś znacznie więcej. Elektroniczną Dokumentację Zdrowia (EHR) należy traktować jako podstawę doskonalenia usług zdrowotnych, gdyż lepsze leczenie można zapewnić tylko wtedy, gdy istnieją pewne szanse...

Zdrowie IT
Czytaj więcej