O nas

W dzisiejszych produktach IT dla służby zdrowia i rozwiązaniach IT dla opieki zdrowotnej muszą być skuteczne w systemach zarządzania opieką zdrowotną, unikalna identyfikacja dokumentacji pacjenta jest zawsze wyzwaniem ze względu na wiele systemów informacji medycznych dołączonych do szpitali i może prowadzić do powielania danych pacjentów, co z kolei może zwiększyć koszty.

System EMR firmy Prohealthware, system MPI, rozwiązanie EMPI mogą znacznie zmniejszyć to ryzyko dzięki zastosowaniu algorytmów dopasowujących do porównywania identyfikatorów pacjentów z różnych źródeł w celu jednoznacznej identyfikacji każdego pacjenta. EMPI może również pomóc w konsolidacji zduplikowanych pacjentów, łączeniu dokumentacji pacjentów i komunikacji z wieloma placówkami.

  • Niedrogie rozwiązania do indeksowania i integracji.
  • Twórz „ujednolicone” widoki danych.
  • Łatwiejsza identyfikacja, łączenie i wymiana informacji, która zapewnia większą dokładność, pewność i zarządzanie danymi.
  • Konfigurowalne dopasowanie deterministyczne i probabilistyczne
  • Obsługa wiadomości HL7
  • Możliwość szybkiego dopasowania