Korzyści z elektronicznej dokumentacji medycznej

Elektroniczna dokumentacja zdrowotna (EHR) to po prostu cyfrowa forma papierowej karty pacjenta lub jego historii medycznej. Dokumentacja ta zawiera wszystkie wymagane informacje o pacjencie, takie jak wyniki z laboratorium, takie jak testy, informacje o alergiach, daty szczepień i leki istotne dla pacjentów itp.

Korzyści z elektronicznej dokumentacji medycznej

Niektóre z głównych zalet elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR) w codziennym życiu obejmują:

Dostarczanie pełnych i dokładnych informacji

EHR to cyfrowy system, w którym automatycznie zarządzane są wszystkie dane dotyczące pacjenta. Dzięki temu zarówno pacjent, jak i lekarz mają dostęp do dokładnych i aktualnych informacji. Dokładne i pełne informacje medyczne na temat stanu zdrowia pacjenta dodatkowo eliminują ryzyko podania niewłaściwego leku.

EHR promują dokładność, zmniejszając prawdopodobieństwo duplikowania lub sprzecznych zapisów. W przypadku systemów opartych na papierze nierzadko zdarza się, że pacjenci mają wiele kart w różnych lokalizacjach, co prowadzi do fragmentarycznych i niekompletnych informacji. EHR konsolidują wszystkie istotne dane w jeden elektroniczny zapis, minimalizując ryzyko błędów i zapewniając ciągłość opieki w różnych placówkach opieki zdrowotnej.

Szybki dostęp do dokumentacji pacjenta

EHR usprawniło zarządzanie danymi zarówno dla kliniki, jak i dla pacjentów. Ponieważ te zapisy są zarządzane cyfrowo, nie ma konieczności wykonywania ciężkich dokumentów i obszernych plików. Karta pacjenta jest łatwo dostępna poprzez proste kliknięcie myszą. Pacjenci nie muszą też przejmować się paragonami laboratoryjnymi czy receptami, ponieważ wszystkie takie informacje są już zapisane w systemie.

Za pomocą kilku kliknięć lekarze mogą uzyskać dostęp do wielu informacji, w tym historii choroby, wyników badań laboratoryjnych, badań obrazowych i notatek z poprzednich wizyt. Ten kompleksowy obraz stanu zdrowia pacjenta umożliwia dostawcom wykrywanie wzorców, identyfikację czynników ryzyka i nawiązywanie powiązań, które w przeciwnym razie mogłyby zostać przeoczone w przypadku dokumentacji w formie papierowej.

Skuteczne diagnozowanie

EHR nie tylko zmniejszyło ciężar papierkowej roboty, ale także zwiększyło skuteczność diagnozowania. Szybki dostęp do dokładnych danych zmniejszył liczbę błędów medycznych i zapewnił pacjentom dokładniejszą opiekę.

Co więcej, EHR często są wyposażone w narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji, które pomagają świadczeniodawcom w procesie diagnostycznym. Narzędzia te mogą obejmować wytyczne kliniczne i alerty dotyczące najlepszych praktyk po zaawansowane algorytmy analizujące dane pacjentów w celu sugerowania potencjalnych diagnoz lub opcji leczenia. Wykorzystując te funkcje wspomagania decyzji, podmioty świadczące opiekę zdrowotną mogą zwiększyć dokładność diagnozy i zmniejszyć prawdopodobieństwo błędów.

Wygoda opieki zdrowotnej

EHR poprawiają jakość opieki zdrowotnej. Dzięki temu opieka zdrowotna jest wygodniejsza dla świadczeniodawców i pacjentów. System zapewnia ulepszone wsparcie decyzyjne, alerty kliniczne i przypomnienia, a także eliminuje konieczność wielokrotnego wypełniania formularzy i wizyt w przychodni. Możesz bezpośrednio zadzwonić i umówić się na wizytę, udostępniając swoje dane klinice za pomocą EHR.

Ponadto EHR ułatwiają komunikację i współpracę między członkami zespołu opieki zdrowotnej, umożliwiając specjalistom, lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkom i innym świadczeniodawcom wymianę spostrzeżeń i wnoszenie wkładu w proces diagnostyczny. To interdyscyplinarne podejście sprzyja całościowemu zrozumieniu stanu pacjenta i zapewnia uwzględnienie wszystkich istotnych informacji w procesie podejmowania decyzji diagnostycznych.

Prywatność i bezpieczeństwo danych pacjentów

Dokumentacja pacjenta w elektronicznej dokumentacji medycznej jest bardziej zabezpieczona i usystematyzowana. Istnieją różne narzędzia, które zostały opracowane w ramach systemu informatycznego zdrowia, umożliwiając użytkownikom ochronę danych zdrowotnych.

Systemy EHR wykorzystują solidne mechanizmy uwierzytelniania, takie jak hasła, identyfikatory biometryczne i uwierzytelnianie dwuskładnikowe, aby zapewnić dostęp do dokumentacji pacjentów tylko upoważnionym podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną. Ponadto kontrola dostępu oparta na rolach umożliwia organizacjom ograniczanie dostępu użytkowników do określonych informacji w zależności od ich roli i obowiązków, dodatkowo chroniąc poufność pacjentów.

Ponadto EHR wykorzystują techniki szyfrowania w celu ochrony danych zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania. Szyfrowanie to gwarantuje, że nawet w przypadku przechwycenia danych przez osoby nieupoważnione, pozostaną one nieczytelne i bezużyteczne. Ponadto w systemach EHR często wdraża się ścieżki audytu w celu śledzenia dostępu do dokumentacji pacjentów, zapewniając organizacjom możliwość monitorowania i przeglądania aktywności użytkowników pod kątem wszelkich prób nieautoryzowanego dostępu.

Opłacalne

Jedną z istotnych zalet elektronicznych kart zdrowia (EHR) jest ich efektywność kosztowa, która wynika z kilku kluczowych czynników przyczyniających się do oszczędności świadczeniodawców i organizacji.

Elektroniczna dokumentacja medyczna prawie eliminuje użycie papieru w zarządzaniu danymi. Pozwoliło to nie tylko zaoszczędzić na kosztach, ale także na pracy związanej z zabezpieczeniem tych zapisów. Nie ma również potrzeby powielania testów. Dla pacjenta zapisy te zwiększają bezpieczeństwo i zapewniają dostęp do poprawy zdrowia dzięki zastosowaniu odpowiednich leków.

Po drugie, EHR eliminują potrzebęposiadania fizycznej przestrzeni magazynowej i związanych z nią wydatków. Tradycyjna dokumentacja medyczna w formie papierowej wymaga dedykowanych obiektów do przechowywania, co wiąże się z kosztami konserwacji, bezpieczeństwa i wykorzystania przestrzeni. W przeciwieństwie do tego, EHR przechowują dane pacjentów w formie elektronicznej, eliminując potrzebę fizycznego przechowywania i zmniejszając związane z tym wydatki.

Dodatkowo EHR ułatwiają efektywne zarządzanie zapasami i dostawami, śledząc wzorce użytkowania i automatyzując procesy ponownego zamawiania. Dzięki temu placówki opieki zdrowotnej utrzymują optymalny poziom zaopatrzenia, minimalizując jednocześnie nadmierne zapasy i związane z tym koszty.

Lepsze podejmowanie decyzji przez podmioty świadczące opiekę zdrowotną

Lekarze zawsze chwalili elektroniczną dokumentację medyczną, ponieważ zmniejszyła ich obciążenie. System automatycznie przypomina im o badaniach lekarskich pacjentów, a także pokazuje postępy w ich stanie.

Dostęp do kompleksowych informacji o pacjencie umożliwia podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących diagnozy i planów leczenia. Na przykład lekarz może szybko przejrzeć historię medyczną pacjenta i aktualnie przyjmowane leki, aby uniknąć przepisywania potencjalnie szkodliwych kombinacji leków. Dodatkowo EHR ułatwiają komunikację i współpracę między zespołami medycznymi, zapewniając wszystkim świadczeniodawcom zaangażowanym w opiekę nad pacjentem dostęp do tych samych informacji.

Oszczędzacz czasu

W dzisiejszym życiu najważniejszy jest czas. Elektroniczna Dokumentacja Zdrowia jest bardzo pomocna w oszczędzaniu czasu poświęconego na leczenie pacjenta. Umożliwia lekarzom komunikację z pacjentami przez Internet, a pacjenci nie muszą wielokrotnie odwiedzać kliniki, ponieważ mogą bezpośrednio otrzymać receptę.

Automatyzując procesy, takie jak planowanie wizyt, fakturowanie i rozpatrywanie roszczeń, placówki opieki zdrowotnej mogą znacznie obniżyć ogólne koszty administracyjne. Ta wydajność nie tylko oszczędza czas, ale także minimalizuje ryzyko błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych, co ostatecznie prowadzi do oszczędności.


Źródła:

  1. https://healthinformatics.uic.edu/resources/articles/the-benefits-of-electronic-health-records/
  2. https://www.healthit.gov/faq/what-are-advantages-electronic-health-records
Zdrowie IT

Zostaw odpowiedź

Komentarz
Nazwa *
Poczta *