Elektroniczna dokumentacja medyczna i diagnostyka

Elektroniczna dokumentacja medyczna to nie tylko system przechowywania informacji w usystematyzowany sposób; to o wiele więcej. Elektroniczną dokumentację medyczną (EHR) należy traktować jako podstawę poprawy usług zdrowotnych, ponieważ lepsze leczenie można zapewnić tylko wtedy, gdy dostępne są lepsze lub dokładne informacje. System EHR dostarcza lekarzom kompletnych i dokładnych informacji, które pomagają im zaoferować odpowiednie leczenie i leki w celu szybszej poprawy stanu pacjenta.

System zwiększył możliwości skutecznego diagnozowania chorób. Poza skutecznym leczeniem zmniejszyło również szanse wystąpienia błędów medycznych podczas leczenia pacjenta.

Według raportu:

  1. 94% dostawców zgodziło się, że EHR zapewnia szybki dostęp do wymaganych zapisów.
  2. 88% zgodziło się, że EHR jest korzystne dla kliniki.
  3. 75% dostawców zaakceptowało fakt, że EHR jest korzystne w zapewnianiu skutecznej opieki nad pacjentem.

Rola EHR w poprawie zdolności diagnozowania chorób i zmniejszania liczby błędów medycznych

  1. EHR może pomóc w diagnozie

Jak wspomniano wcześniej, EHR jest pomocna w uzyskaniu ważnych informacji o pacjentach, które pomagają w osiągnięciu lepszych wyników. Nie tylko dla świadczeniodawców, ale informacje przechowywane w EHR są również pomocne dla pacjentów, aby dowiedzieć się o ich aktualnym stanie zdrowia i podjąć dalsze decyzje.

  1. Redukcja błędów diagnostycznych

EHR jest rozwijane nie tylko w celu przechowywania i przekazywania informacji; raczej oblicza informacje medyczne pacjenta przechowywane w chmurze. To pokazuje, że EHR wykorzystuje te informacje w celu uzyskania najlepszych możliwych wyników dla pacjentów. System EHR uświadamia lekarzowi o alergiach i ostrzega go podczas przepisywania niewłaściwego leku. Ułatwia to pracę świadczeniodawców i chroni pacjentów przed błędami diagnostycznymi.

  1. Popraw bezpieczeństwo pacjentów

Bezpieczeństwo pacjenta jest najważniejszym zadaniem w branży medycznej. EHR stara sięwyeliminować wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów, wysyłając alerty i przypomnienia. EHR są opracowywane w celu ujawnienia wszelkich potencjalnych problemów związanych z bezpieczeństwem. To dodatkowo pomaga dostawcom uniknąć poważnych konsekwencji.

  1. Lepsze wyniki pacjentów

Elektroniczna karta zdrowia jest bardzo pomocna w zapewnieniu lepszych wyników leczenia. Wynik pacjenta oznacza lepsze wyniki leczenia zdrowia pacjentów. EHR upewnia się, że pracownicy służby zdrowia w bardziej znaczący sposób patrzą na stan pacjenta. To dodatkowo pomaga przezwyciężyć wszystkie zagrożenia dla zdrowia pacjenta i poprawić wyniki leczenia.

  1. Poprawa jakości usług opieki zdrowotnej

Efekt świadczeń zdrowotnych wzrasta wraz z wykorzystaniem systemu EHR. Stosunkowo łatwo jest uzyskać stan ciśnienia krwi pacjenta, rejestrację wskaźnika masy ciała i badania przesiewowe w kierunku raka.

  1. Szybkie leczenie w ramach opieki zdrowotnej

EHR nie tylko ułatwiło przechowywanie danych i zarządzanie nimi, ale także umożliwiło lekarzowi szybkie udzielenie pacjentowi pomocy medycznej. Pomaga to pacjentowi zaoszczędzić pieniądze, a lekarzom wykorzystać ten zaoszczędzony czas innym pacjentom.

 

Zdrowie IT