Elektronische medische dossiers

Wat zijn elektronische patiëntendossiers (EPD)?

Elektronisch patiëntendossier of EPD is de systematische verzameling van patiëntendossiers en informatie in een digitaal formaat. Deze records worden bewaard in het systeem dat de opslag en overdracht van informatie eenvoudig maakt. Zo heeft iedere patiënt een patiëntendossier en is een EPD een digitale versie hiervan. Een typisch medisch EPD-rapport kan informatie bevatten over demografische gegevens van patiënten, medicijnen, voortgangsnotities, gezondheidsproblemen, vitale functies, immunisaties, medische geschiedenis in het verleden, radiologische rapporten en laboratoriumgegevens enz.

Het EPD-systeem is ontworpen om gegevens nauwkeurig op te slaan en de toestand van de patiënt efficiënt vast te leggen. Het zijn de realtime patiëntgerichte records die de informatie onmiddellijk en veilig aan de geautoriseerde gebruikers bezorgen. Een van de belangrijkste voordelen van EPD's is dat het de patiënt in staat stelt om zijn medische geschiedenis en recepten overal bij de arts te krijgen. Dit systeem is gebouwd om verder te gaan dan de standaard klinische gegevens en om een breder beeld te geven van de medische toestand van de patiënt.

EHR-functies

 • Het verstrekken van nauwkeurige en actuele informatie over de gezondheid van patiënten
 • Snelle toegang tot het medische rapport van de patiënt voor een gecoördineerde gezondheidszorg
 • Veilig delen van medische informatie tussen patiënten en andere clinici
 • Verlaging van kosten door minder papierwerk
 • Verbetering van de beveiliging en privacy van patiëntgegevens
 • Providers helpen de productiviteit te verbeteren

Wat zijn de voordelen van elektronische patiëntendossiers?

Elektronische patiëntendossiers bieden tal van voordelen voor zowel zorgverleners, patiënten als gezondheidszorgsystemen. Hier zijn enkele belangrijke voordelen:

 1. Verbeterde toegankelijkheid: EPD's bieden altijd en overal gemakkelijke toegang tot patiëntinformatie. Zorgaanbieders hebben op afstand veilig toegang tot patiëntendossiers, wat vooral handig is in noodsituaties of bij de behandeling van patiënten in verschillende zorginstellingen.
 2. Verbeterde coördinatie van de zorg: EPD's vergemakkelijken een betere coördinatie van de zorg tussen zorgverleners, specialisten en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt. Alle relevante informatie, zoals medische geschiedenis, testresultaten en behandelplannen, kan gemakkelijk worden gedeeld, zodat iedereen die betrokken is bij de zorg van de patiënt op één lijn zit.
 3. Verhoogde efficiëntie: door het digitaliseren van medische dossiers stroomlijnen EPD’s administratieve taken zoals het plannen van afspraken, facturering en receptbeheer. Dit verbetert de efficiëntie van de workflow, waardoor zorgverleners meer tijd kunnen besteden aan patiëntenzorg.
 4. Minder fouten: EPD's minimaliseren het risico op fouten die verband houden met onleesbaar handschrift of zoekgeraakte papieren documenten. Elektronische documentatie is gestandaardiseerd en kan ingebouwde waarschuwingen en herinneringen bevatten voor belangrijke taken zoals medicatieafstemming en allergiemeldingen, waardoor de kans op medische fouten wordt verkleind.
 5. Gegevensanalyse en beheer van de volksgezondheid: EPD's maken het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden patiëntgegevens mogelijk, die kunnen worden gebruikt voor initiatieven op het gebied van het beheer van de volksgezondheid. Zorgaanbieders kunnen trends identificeren, uitbraken van ziekten monitoren en gerichte interventies implementeren om de resultaten op het gebied van de volksgezondheid te verbeteren.
 6. Empowerment van de patiënt: EPD's stellen patiënten in staat een actievere rol te spelen in hun gezondheidszorgtraject. Patiënten hebben online toegang tot hun eigen medische dossiers, kunnen testresultaten bekijken en veilig communiceren met hun zorgverleners via patiëntenportals. Dit bevordert de transparantie en bevordert een samenwerkingsrelatie tussen patiënten en zorgverleners.
 7. Kostenbesparingen: Hoewel de initiële investering in het implementeren van EPD-systemen aanzienlijk kan zijn, hebben onderzoeken aangetoond dat het gebruik van EPD's in de loop van de tijd kan leiden tot kostenbesparingen door minder papierwerk, minder overbodige tests en verbeterde efficiëntie.

Elektronische patiëntendossiers bieden een groot aantal voordelen die bijdragen aan betere patiëntenzorg, betere gezondheidszorgresultaten en een grotere efficiëntie in de gezondheidszorg.

Belangrijke informatie die een EPD bevat

 • Laboratoriumresultaten: EPD bevat de rapporten van alle laboratoriumtests van de patiënt. Bij EPD hoeven de patiënt en de medische kliniek deze papieren niet apart in het dossier te bewaren.
 • Afbeeldingen van radiologie: het EPD-systeem bevat de afbeeldingen van de radiologie als röntgenfoto's, dus wanneer de aanbieder dergelijke afbeeldingen nodig heeft, kunnen ze deze gemakkelijk uit het EPD-systeem halen.
 • Allergie-informatie en waarschuwingen: verschillende personen hebben verschillende gezondheidsproblemen en al deze informatie wordt opgeslagen in EPD. Het EPD-systeem toont alle soorten allergiekwesties en andere soorten dingen waarvoor een persoon vatbaar is.
 • Immunisatiedata: de immunisatiedata worden in het systeem opgeslagen en de rest wordt gegeven aan artsen en aan de patiënten wanneer de feitelijke data dichtbij zijn.
 • Medicijnen die relevant zijn voor de patiënt: EPD omvat de medicijnen die door de arts aan de patiënt zijn voorgeschreven.
 • Medische geschiedenis van de patiënt: dit systeem bevat niet alleen de gegevens over de huidige toestand, maar ook over de eerdere medische geschiedenis van de patiënt.
 • Voortgangsnotities: Voortgangsnotities laten zien hoe de toestand van de patiënt verbetert met de voorgeschreven medicatie en behandeling.
 • Demografie van de patiënt: EPD bevat alle informatie over lengte, gewicht, bloedgroep enz. Van de patiënt.

EPD heeft geholpen bij het transformeren van de manieren waarop de medische behandeling vroeger werd gegeven. Deze zijn gebouwd om de informatie te delen met de andere zorgverleners en organisaties zoals laboratoria, specialisten, apotheken, noodvoorzieningen en werkklinieken. Daarom kan het worden genoemd als de belangrijkste hub waar alle informatie over de gezondheid van de patiënt wordt opgeslagen.

Gezondheid IT