Wat is gezondheidsinformatietechnologie (gezondheids-IT)

Wat is Health IT?

Health IT is in feite informatietechnologie die in gebruik wordt genomen voor gezondheid en gezondheidszorg. Het omvat de verwerking van gezondheidsinformatie van een patiënt door zowel hardware- als softwarecomponenten op te nemen. Technologie wordt gebruikt voor het opslaan, ophalen en delen van de zorginformatie van een patiënt. Applicaties worden gebruikt om deze informatie te gebruiken voor zowel communicatie als besluitvorming.

Health IT verwijst naar het gebruik van elektronische en digitale technologieën om zorginformatie te beheren, op te slaan en uit te wisselen. Het omvat een breed scala aan hulpmiddelen, van elektronische medische dossiers (EPD's) en klinische beslissingsondersteunende systemen tot mobiele gezondheidsapplicaties en telegezondheidsplatforms.

Wat valt onder gezondheidsinformatietechnologie?

In één zin kan worden gezegd dat elk type technologie dat wordt gebruikt om het gebruik van gezondheidsgerelateerde informatie tussen patiënten, artsen, ziekenhuizen en de overheid en de verzekeraars te beheren, onder de motorkap valt van Health Information Technology of Health IT.

Het doel van Health IT

Het doel van gezondheids-IT is om de kwaliteit van zorgdiensten te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen door zorgverleners tijdig toegang te geven tot nauwkeurige patiëntgegevens. Het stelt patiënten ook in staat om meer betrokken te raken bij hun gezondheidszorg door hen toegang te geven tot hun eigen gezondheidsinformatie en hen in staat te stellen op afstand met hun zorgverleners te communiceren.

De voordelen van gezondheids-IT

Vertrouwen op IT in de gezondheidszorg heeft verschillende voordelen, waaronder:

  1. Verbeterde patiëntenzorg: gezondheidsinformatietechnologie stelt zorgverleners in staat om toegang te krijgen tot volledige en nauwkeurige patiëntinformatie op het zorgpunt, waardoor de klinische besluitvorming wordt verbeterd en fouten worden verminderd. Het vergemakkelijkt ook de communicatie tussen zorgverleners en patiënten, wat leidt tot betere zorgcoördinatie en patiëntbetrokkenheid.
  2. Verhoogde efficiëntie: Health IT stroomlijnt administratieve processen, zoals het plannen van afspraken en facturering, wat de efficiëntie kan verbeteren en de kosten kan verlagen. Het automatiseert ook veel routinetaken, waardoor zorgverleners zich kunnen concentreren op patiëntenzorg.
  3. Beter beheer van de gezondheid van de bevolking: Health IT kan worden gebruikt om patiëntgegevens bij te houden en te bewaken, wat kan helpen bij het identificeren van trends en risicofactoren in een populatie. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om gerichte interventies te ontwikkelen en de gezondheidsresultaten van de bevolking te verbeteren.
  4. Verbeterd toezicht op de volksgezondheid: Health IT kan worden gebruikt voor het bewaken en volgen van infectieziekten, uitbraken en andere bedreigingen voor de volksgezondheid, waardoor snel kan worden gereageerd en de verspreiding van ziekten kan worden beperkt.
  5. Kostenbesparingen: gezondheidsinformatietechnologie kan de zorgkosten verlagen door overbodige of onnodige tests en procedures te elimineren, medische fouten te verminderen en de algehele efficiëntie te verbeteren.

Over het algemeen heeft gezondheids-IT het potentieel om de zorgverlening te transformeren door de patiëntresultaten te verbeteren, de efficiëntie te vergroten en de kosten te verlagen.

Basisinclusies in gezondheidsinformatietechnologie

Elektronische medische dossiers (EPD's)

Artsen vóór Health IT waren verplicht om informatie met betrekking tot de gezondheid van een patiënt op een stuk papier bij te houden. Maar met Health Information Technology verschoof de opslag van papieren dossiers naar digitale media die bekend staan als EHR's of Electronic Medical Records (EMR's).

EPD's worden door artsen gebruikt om uw gezondheidsgerelateerde informatie te controleren en deze, indien nodig, te delen met specialisten.

Persoonlijke gezondheidsdossiers (PHR's)

PHR's worden door patiënten gebruikt voor het invoeren van informatie, variërend van doktersbezoeken tot zelfs uw gezondheidsdoelen, calorie-inname, trainingsschema en bloeddruk.

PHR's kunnen door patiënten zelf worden gemaakt en onderhouden, of ze kunnen worden gemaakt via een zorgverlener of een gezondheidsplan. Patiënten kunnen hun PHR's overal openen en bijwerken, met behulp van een computer of een mobiel apparaat.

PHR's kunnen patiënten helpen meer betrokken te raken bij hun eigen gezondheidszorg door hen toegang te geven tot hun eigen gezondheidsinformatie, door hen in staat te stellen hun vorderingen bij te houden en door hen in staat te stellen effectiever te communiceren met hun zorgverleners.

E-recept

Via E-Prescription wordt er rechtstreeks gecommuniceerd tussen de artsen en de apothekers. Op grond hiervan is een patiënt niet verplicht om receptpapieren bij zich te hebben om medicijnen te halen bij de apotheek of een andere medische winkel.

Persoonlijke gezondheidshulpmiddelen

Zoals de naam duidelijk maakt, zijn dit de tools die zijn ontworpen om een persoon op een effectieve manier voor zijn gezondheid te zorgen. Zo zijn er verschillende smartphonetoepassingen met betrekking tot gezondheid en fitness aanwezig om als assistent te dienen om een persoon in staat te stellen zijn / haar gestelde fitnessdoelen te bereiken.

Hulpmiddelen voor klinische besluitvorming

Deze tools spelen een belangrijke rol in het besluitvormingsproces van een clinicus over de gezondheid van een patiënt. In deze tools zijn op bewijzen gebaseerde richtlijnen aanwezig die een arts helpen de juiste aanbevelingen te doen over de gezondheid van de persoon.

Geautomatiseerde Physician Order Entry of Computerized Provider Order Entry (CPOE)

Er is een aanzienlijk aantal gevallen waarin een patiënt leed door medicatie en door de ziekenhuizen gemaakte receptfouten. In dat geval is CPOE bedoeld om dit soort fouten te verminderen. Dit wordt bereikt door elektronische voorschriften samen met een barcodesysteem dat is ontwikkeld om medicijnen af te geven.

Het gebruik van CPOE is echter niet wijdverbreid vanwege bezorgdheid over de interoperabiliteit met de bestaande barcodesystemen. Afgezien daarvan is een aanzienlijke verandering in de huidige praktijken nodig door een groot aantal kleine artsen en extra tijd voor de adoptie van deze technologie.

Ziekteregister

Een ziekteregister is een database die informatie verzamelt en bijhoudt over personen bij wie een bepaalde ziekte of aandoening is vastgesteld. Ziekteregisters kunnen worden gebruikt om de prevalentie en incidentie van een ziekte bij te houden, ziekteresultaten te bewaken en de effectiviteit van interventies en behandelingen te evalueren.

Ziekteregisters kunnen op lokaal, regionaal of nationaal niveau worden aangemaakt en kunnen worden beheerd door zorgverleners, overheidsinstanties of andere organisaties. De informatie die in ziekteregisters wordt verzameld, kan demografische gegevens, klinische informatie, laboratoriumtestresultaten en behandelingsinformatie omvatten.

Ziekteregisters kunnen met name nuttig zijn voor zeldzame ziekten, waarbij de informatie over de ziekte en de behandeling ervan mogelijk beperkt is. Door informatie over patiënten met zeldzame ziekten te verzamelen en te delen, kunnen ziekteregisters de diagnose, behandeling en onderzoek voor deze aandoeningen helpen verbeteren.

E-mailcommunicatie en webgebaseerde patiëntportals

Deze worden gebruikt om de interactie tussen een arts en een patiënt via beveiligde kanalen te vergemakkelijken. Een patiënt kan toegang krijgen tot zijn / haar specifieke medische dossiers.

Hulpmiddelen voor uitwisseling van gezondheidsinformatie

Hulpmiddelen voor het uitwisselen van gezondheidsinformatie stellen ziekenhuizen in staat om de gezondheidsinformatie van een patiënt te delen tussen verschillende systemen in hetzelfde ziekenhuis, of tussen twee verschillende ziekenhuizen in een regio of tussen ziekenhuizen en de overheid of verzekeraars.

De voordelen van HIE-tools zijn onder meer verbeterde zorgcoördinatie, minder medische fouten, verhoogde efficiëntie en verbeterde patiëntresultaten. Als een patiënt bijvoorbeeld een afdeling spoedeisende hulp bezoekt terwijl hij niet thuis is, kan de zorgverlener elektronisch toegang krijgen tot zijn medische dossiers via een HIE-tool, zodat hij toegang heeft tot volledige en nauwkeurige informatie over de medische geschiedenis, medicijnen en allergieën van de patiënt.

HIE-tools kunnen ook worden gebruikt ter ondersteuning van de inspanningen op het gebied van toezicht op de volksgezondheid door gezondheidsgegevens op bevolkingsniveau te verzamelen en samen te voegen. Dit kan volksgezondheidsfunctionarissen helpen bij het identificeren van en reageren op ziekte-uitbraken, het volgen van ziektetrends en het evalueren van de effectiviteit van interventies.

Samenvatting: Hoe Health IT helpt

Alle bovengenoemde tools en vele andere hebben een dubbele verantwoordelijkheid gekregen voor de gezondheid van een patiënt. Ten eerste verlicht het de last voor de arts en ten tweede biedt het de patiënt verantwoorde gezondheidszorg door hem / haar centraal te stellen in de gezondheidszorg.

Hoewel er op elk gebied uitdagingen zijn, integreert gezondheidsinformatietechnologie zich snel in de huidige gezondheidszorgsystemen over de hele wereld.

Gezondheid IT