Voordelen van elektronische patiëntendossiers

Electronic Health Records (EPD) is gewoon de digitale vorm van de papieren kaart van de patiënt of zijn medische geschiedenis. Deze records bevatten alle vereiste informatie van de patiënt, zoals resultaten van het laboratorium zoals tests, allergie-informatie, data van immunisatie en medicatie die relevant is voor de patiënten enz.

Voordelen van elektronische patiëntendossiers

Enkele van de belangrijkste voordelen van elektronische medische dossiers (EPD) in het dagelijks leven zijn: -

Het verstrekken van volledige en nauwkeurige informatie

EPD is een digitaal systeem waarin alle gegevens over de patiënt automatisch worden beheerd. Hierdoor hebben zowel de patiënt als de arts toegang tot de juiste en actuele informatie. Nauwkeurige en volledige medische informatie over de gezondheid van de patiënt elimineert verder de kans op verkeerde medicatie.

EPD's bevorderen de nauwkeurigheid door de kans op dubbele of conflicterende documenten te verkleinen. Bij op papier gebaseerde systemen is het niet ongebruikelijk dat patiënten meerdere kaarten op verschillende locaties hebben, wat leidt tot gefragmenteerde en onvolledige informatie. EPD's consolideren alle relevante gegevens in één enkel elektronisch dossier, waardoor het risico op fouten wordt geminimaliseerd en de continuïteit van de zorg in verschillende gezondheidszorgomgevingen wordt gegarandeerd.

Snelle toegang tot patiëntendossiers

EHR heeft het datamanagement zowel voor de kliniek als voor de patiënten soepeler gemaakt. Aangezien deze documenten digitaal worden beheerd, is er geen sprake van zwaar papierwerk en omvangrijke bestanden. De patiëntendossier is gemakkelijk toegankelijk met een simpele muisklik. Patiënten hoeven zich ook geen zorgen te maken over hun laboratoriumbonnen of receptbonnen, aangezien al deze informatie al in het systeem is opgeslagen.

Met een paar klikken hebben artsen toegang tot een schat aan informatie, waaronder medische geschiedenis, laboratoriumresultaten, beeldvormende onderzoeken en aantekeningen van eerdere ontmoetingen. Dankzij dit uitgebreide overzicht van de gezondheidsstatus van een patiënt kunnen zorgverleners patronen ontdekken, risicofactoren identificeren en verbanden leggen die anders met papieren dossiers over het hoofd zouden worden gezien.

Effectief diagnosticeren

EPD heeft niet alleen de administratieve rompslomp verminderd, maar ook de diagnose doeltreffender gemaakt. De snelle toegang tot nauwkeurige gegevens heeft het aantal medische fouten verminderd en een nauwkeurigere zorg aan de patiënten geboden.

Bovendien zijn EPD's vaak uitgerust met beslissingsondersteunende hulpmiddelen die zorgverleners helpen bij het diagnostische proces. Deze hulpmiddelen kunnen variëren van klinische richtlijnen en waarschuwingen over beste praktijken tot geavanceerde algoritmen die patiëntgegevens analyseren om mogelijke diagnoses of behandelingsopties voor te stellen. Door gebruik te maken van deze beslissingsondersteunende functies kunnen zorgverleners de diagnostische nauwkeurigheid verbeteren en de kans op fouten verkleinen.

Gezondheidszorggemak

EPD's verbeteren de kwaliteit van de gezondheidszorg. Deze maken de zorg ook handiger voor zorgverleners en patiënten. Het systeem biedt verbeterde beslissingsondersteuning, klinische waarschuwingen en herinneringen, en elimineert de noodzaak om formulieren in te vullen en een aantal keren naar de kliniek te gaan. U kunt direct bellen en uw afspraak vastleggen door uw gegevens te delen met de kliniek met behulp van EHR.

Bovendien vergemakkelijken EPD's de communicatie en samenwerking tussen leden van het gezondheidszorgteam, waardoor specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners inzichten kunnen delen en kunnen bijdragen aan het diagnostische proces. Deze interdisciplinaire aanpak bevordert een holistisch begrip van de toestand van de patiënt en zorgt ervoor dat alle relevante informatie in aanmerking wordt genomen in het diagnostische besluitvormingsproces.

Privacy en beveiliging van patiëntgegevens

Het patiëntendossier in elektronische patiëntendossiers is beter beveiligd en systematischer. Er zijn verschillende tools ontwikkeld onder het IT-systeem voor de gezondheidszorg waarmee gebruikers hun gezondheidsgegevens veilig en beveiligd kunnen houden.

EPD-systemen maken gebruik van robuuste authenticatiemechanismen zoals wachtwoorden, biometrische identificatiegegevens en tweefactorauthenticatie om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde zorgverleners toegang hebben tot patiëntendossiers. Bovendien stellen op rollen gebaseerde toegangscontroles organisaties in staat de toegang van gebruikers tot specifieke informatie te beperken op basis van hun rol en verantwoordelijkheden, waardoor de vertrouwelijkheid van de patiënt verder wordt gewaarborgd.

Bovendien bevatten EPD's encryptietechnieken om gegevens zowel tijdens verzending als opslag te beschermen. Deze codering zorgt ervoor dat zelfs als onbevoegden de gegevens onderscheppen, deze niet te ontcijferen en onbruikbaar blijven. Bovendien worden binnen EPD-systemen vaak audittrails geïmplementeerd om de toegang tot patiëntendossiers bij te houden, waardoor organisaties de gebruikersactiviteit kunnen monitoren en beoordelen op ongeautoriseerde toegangspogingen.

Kostenefficient

Een van de belangrijke voordelen van elektronische medische dossiers (EPD's) is hun kostenefficiëntie, die voortkomt uit verschillende sleutelfactoren die bijdragen aan besparingen voor zorgverleners en organisaties.

Door elektronische medische dossiers is het gebruik van papier bij het gegevensbeheer bijna overbodig. Dit heeft niet alleen de kosten bespaard, maar ook de arbeid die nodig is om deze records veilig te stellen. Het is ook niet nodig om dubbele tests uit te voeren. Voor een patiënt vergroten deze dossiers de veiligheid en geven ze toegang tot een betere gezondheid dankzij de juiste medicatie.

Ten tweede elimineren EPD's de behoefte aan fysieke opslagruimte en de daarmee samenhangende kosten. Traditionele papieren medische dossiers vereisen speciale opslagfaciliteiten, wat kosten met zich meebrengt voor onderhoud, beveiliging en ruimtegebruik. EPD's slaan patiëntgegevens daarentegen elektronisch op, waardoor de noodzaak voor fysieke opslag wordt geëlimineerd en de bijbehorende kosten worden verlaagd.

Bovendien vergemakkelijken EPD's het efficiënte beheer van voorraad en benodigdheden door gebruikspatronen bij te houden en bestelprocessen te automatiseren. Dit zorgt ervoor dat zorginstellingen een optimaal voorraadniveau behouden en tegelijkertijd de overtollige voorraad en de daarmee samenhangende kosten minimaliseren.

Betere besluitvorming door zorgaanbieders

Artsen hebben altijd de elektronische patiëntendossiers GEPROEFD, aangezien deze hun last hebben verminderd. Het systeem geeft hen automatische herinneringen voor de medische tests van de patiënten en toont ook de voortgang in hun toestand.

Dankzij de toegankelijkheid van uitgebreide patiënteninformatie kunnen zorgverleners beter geïnformeerde beslissingen nemen over diagnoses en behandelplannen. Een arts kan bijvoorbeeld snel de medische geschiedenis van een patiënt en de huidige medicijnen bekijken om te voorkomen dat mogelijk schadelijke medicijncombinaties worden voorgeschreven. Bovendien vergemakkelijken EPD's de communicatie en samenwerking tussen zorgteams, waardoor wordt gegarandeerd dat alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg van een patiënt toegang hebben tot dezelfde informatie.

Tijdsbespaarder

In het leven van vandaag is tijd het allerbelangrijkste. Elektronische medische dossiers zijn zeer nuttig bij het besparen van tijd die betrokken is bij de behandeling van de patiënt. Hierdoor kunnen artsen online met hun patiënten communiceren en hoeven patiënten ook niet vaak naar de kliniek te gaan, omdat ze het recept direct kunnen krijgen.

Door processen zoals afsprakenplanning, facturering en claimverwerking te automatiseren, kunnen zorginstellingen de administratieve overheadkosten aanzienlijk verlagen. Deze efficiëntie bespaart niet alleen tijd, maar minimaliseert ook het risico op fouten die gepaard gaan met handmatige gegevensinvoer, wat uiteindelijk tot kostenbesparingen leidt.


Bronnen:

  1. https://healthinformatics.uic.edu/resources/articles/the-benefits-of-electronic-health-records/
  2. https://www.healthit.gov/faq/what-are-advantages-electronic-health-records
Gezondheid IT

Laat een reactie achter

Opmerking
Naam *
E-mail *