Elektroniset terveyskertomukset ja diagnostiikka

Sähköiset terveystiedot eivät ole vain järjestelmä tietojen tallentamiseksi järjestelmällisesti; se on paljon enemmän. Sähköisten terveystietojen (EHR) on katsottava olevan perusta terveydenhuoltopalvelujen parantamiselle, koska parempaa lääkehoitoa voidaan tarjota vain, jos on parempaa tai tarkempaa tietoa. EHR-järjestelmä palvelee lääkäreitä täydellisellä ja tarkalla tiedolla, joka auttaa heitä tarjoamaan sopivaa hoitoa ja lääkkeitä potilaan nopeampaan parantamiseen.

Järjestelmä on parantanut kykyä diagnosoida sairauksia tehokkaasti. Tehokkaan hoidon lisäksi se on myös vähentänyt lääketieteellisten virheiden mahdollisuutta potilaan lääkehoidon aikana.

Raportin mukaan: -

  1. 94% palveluntarjoajista oli sitä mieltä, että EHR: llä on nopea pääsy vaadittuihin tietueisiin.
  2. 88% oli sitä mieltä, että EHR on hyödyllinen klinikalle.
  3. 75% palveluntarjoajista hyväksyi, että EHR on hyödyllinen tehokkaan potilaiden hoidon tarjoamisessa.

EHR: n rooli diagnosointikyvyn parantamisessa ja lääketieteellisten virheiden vähentämisessä

  1. EHR voi auttaa diagnoosissa

Kuten aiemmin keskusteltiin, EHR: stä on hyötyä saamaan potilaista tärkeää tietoa, joka auttaa tuottamaan parempia tuloksia. Palveluntarjoajien lisäksi myös EHR: ään tallennetut tiedot auttavat potilaita tietämään heidän nykyisestä terveydentilastaan ja tekemään uusia päätöksiä.

  1. Diagnostisten virheiden vähentäminen

EHR: ää ei ole kehitetty vain tietojen tallentamiseen ja välittämiseen; pikemminkin se laskee pilveen tallennetut potilaan lääketieteelliset tiedot. Tämä osoittaa, että EHR käyttää tietoja parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi potilaille. EHR-järjestelmä saa palveluntarjoajan tietämään allergioista ja varoittaa häntä määrättäessään väärän lääkityksen. Tämä helpottaa palveluntarjoajien työtä ja säästää potilaita diagnoosivirheiltä.

  1. Paranna potilasturvallisuutta

Potilaiden turvallisuus on terveydenhuollon tärkein tehtävä. EHR yrittää poistaa kaikki potilasturvallisuutta uhkaavat ilmoitukset ja muistutukset. EHR: t kehitetään mahdollisten turvallisuusongelmien paljastamiseksi. Tämä auttaa palveluntarjoajia välttämään vakavia seurauksia.

  1. Paremmat potilastulokset

Sähköinen potilastietojärjestelmä on erittäin hyödyllinen potilaan paremman lopputuloksen saamiseksi. Potilaan tulos tarkoittaa parempia tuloksia potilaiden terveyden hoidosta. EHR varmistaa, että terveydenhuollon tarjoajat tarkastelevat potilaan tilaa mielekkäämmällä tavalla. Tämä auttaa edelleen voittamaan kaikki potilaan terveydelle aiheutuvat uhat ja parantamaan potilaan lopputulosta.

  1. Parempi terveydenhuoltopalveluiden laatu

Terveydenhuoltopalvelujen vaikutus lisääntyy EHR-järjestelmän käytön myötä. Potilaan verenpainetilan, kehon massaindeksin ja syöpäseulontojen mittaaminen on suhteellisen helppoa.

  1. Nopea terveydenhuolto

EHR ei ole pelkästään helpottanut tietojen tallentamista ja hallintaa, vaan myös saanut lääkärin tarjoamaan nopeaa lääkehoitoa potilaalle. Tämä auttaa potilasta säästämään rahaa ja lääkärit käyttävät säästettyä aikaa muihin potilaisiin.

 

Terveys IT