Elektronik Sağlık Kayıtları Sağlık Kalitesini Nasıl Artırır?

Elektronik sağlık kayıtları, kişi ve sağlayıcı tarafından paylaşılıp erişilebilen kişinin verilerinin dijital versiyonudur. EHR, tıbbi hizmetlerin etkili bir şekilde sunulma şekillerinin dönüştürülmesine yardımcı olmuştur.

Daha iyi sonuçlar elde etmek için daha iyi bilgiye ihtiyaç vardır ve EHR bunu yapar. Her zaman doktorların hastanın tedavisi için önemli kararlar almasına yardımcı olan ayrıntılı ve doğru verilere erişim vardır.

Tedarikçiler için iyileştirilmiş sağlık kalitesi

  1. Hasta kayıtlarına Hızlı Erişim

EHR, sağlayıcılara gerekli tüm bilgileri ayrıntılı ve doğru bir şekilde sağlar. Ayrıca uzak lokasyonlardaki hastaların kayıtlarını da alabilirler. Hastanın sağlık raporuna hızlı erişim, sağlık hizmeti sağlayıcılarının hastalara daha etkili tedavi sunmasını sağlar.

  1. Klinik Uyarılar ve Hatırlatmalar

Bir doktor çok sayıda hastayı halleder, bu nedenle hata veya kaçırılan bir tedavi şansı vardır. Ancak bir EHR sistemi, hekime testler ve hastanın tedavisinde gerekli değişiklikler hakkında hatırlatmalar ve uyarılar verir.

  1. Okunaklı ve Eksiksiz Dokümantasyon

Evrakların tıbbi alanda sınırlamaları vardır. Ancak, EHR tüm bu sınırlamaların üstesinden gelir ve daha iyi bir alternatif olarak gelir. EHR sisteminde saklanan veriler daha doğru ve okunaklıdır. Kişinin tüm önemli verileri, hasta için yeni ilaçlar ve tedavi ile gelmelerine yardımcı olan sağlayıcılarda kalır.

  1. Laboratuvarlar ve diğer sağlayıcılarla arayüzler

Bu elektronik sağlık kayıtlarıyla ilgili en iyi şey, bunların gerçek zamanlı olarak paylaşılabilmesidir. Verilerin bu gerçek zamanlı aktarımı, tıbbi laboratuvar operatörlerinin hastanın raporlarını istenen zaman aralığında doktora göndermelerine yardımcı olur. Hem hasta hem de doktor çevrimiçi iletişim kurabildiğinden ve hasta her yerden doktor tavsiyesi alabildiğinden bu, tedavinin hızını iki katına çıkarır.

  1. Daha güvenilir reçete yazma

Doktorlara verilen bilgiler doğru olduğundan ve bilmek istediği her şeyi açıkladığından reçeteler daha güvenli ve daha güvenilirdir.

Hastalara daha iyi hizmet

  1. Daha Az Evrak İşi

Elektronik kayıtlar sadece klinikler için evrakların azaltılmasında yararlı olmakla kalmaz, aynı zamanda hastalar için de eşit derecede iyi çalışır. Tüm veriler hasta portalında saklandığından, tüm reçeteli kağıtların ve testlerin raporlarının tutulmasına gerek yoktur.

  1. E-reçeteler

Bunlar doktorlar tarafından yapılan reçetelerin elektronik şeklidir. E-reçeteler otomatik olarak eczaneye gerekli ilaçları toplayabilecekleri eczaneye gönderileceğinden, hastaların doktorların okunamayan el yazısı hakkında endişelenmelerine gerek yoktur.

  1. Elektronik Yönlendirmeler

Bir hastanın başka bir uzmana sevk edilmesi durumunda tüm belgeleri taşımasına gerek yoktur. Hasta için oluşturulacak elektronik sevk adı verilen bir araç vardır. Bu yönlendirme, uzmanların bilmek istedikleri tüm bilgileri gösterecektir.

  1. Hasta Portalları

Bunlar hastanın tüm bilgilerini içeren portallardır. Bunlar, sağlayıcılar için çevrimiçi etkileşimde yardımcı olur.

 

Sağlık BT