Devlet ve Sağlık BT

Sağlık Bilgi teknolojisi, bilimin bize 21. yüzyılda verdiği bir başka gelişmedir. Sağlık bilgi teknolojisi, tıbbi hizmetlerin daha önce sunulma biçiminin bir üst kademesidir. Sağlık Bilgi Teknolojisi veya Sağlık BT, temelde sağlık ve sağlık hizmetlerinin kullanımına sokulan bilgi teknolojisidir. Bu yeni gelişme, hastalara ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına çeşitli faydalar sağlamıştır.

Hükümet, çeşitli kullanımları ve uygun maliyetli yolları nedeniyle, tıbbi hizmetlerin herkes için erişilebilir ve erişilebilir olmasını sağlamak için elinden gelen çabayı göstermektedir. Hükümetin günümüzde sağlık bilgi teknolojisini desteklemesinin başlıca nedenlerinden bazıları aşağıda verilmiştir:

  1. Planlamada Faydalı: Sağlık bilgi teknolojisi, hastaların tüm doğru verilerini en sistematik şekilde sisteme saklar. Bu, halkın sağlığı ile ilgili çeşitli kalkınma programlarının planlanmasında hükümet için önemli bir rol oynar. Sistemde depolanan tüm veriler, demografik resmin daha iyi bir görünümünü verir ve ayrıca insanların yaşam standardını açıklar. Bu nedenle hükümet, planlamayı hükümet için daha kolay ve daha etkili hale getirdiği için sağlık bilgi teknolojisini teşvik etmek için çaba gösterir.
  2. Zaman Tasarrufu: Sağlık BT'nin en büyük avantajlarından biri, hem hastalar hem de hekimler için zaman tasarrufu sağlamasıdır. Sağlık BT, hasta ve sağlayıcının çevrimiçi iletişim kurmasını sağlar. Bu, doktorların, diğer kritik hastaların tedavisinde bu fazladan zamanı kullanabildikleri için, doktorlar üzerindeki yükü daha da azaltan gerekli tüm tavsiye ve stratejileri hastaya sunmasını sağlar. Doktor sayısının hasta sayısının az olduğu bir ülkede bu sistem çok faydalı hale geliyor.
  3. Teşhis Hatalarını Azaltır: Herhangi bir ülkedeki bu çözümlenmemiş sorun, yeni Sağlık Bilgi teknolojisi yardımıyla çözüme kavuşabilir. Sistem altında depolanan tüm veri ve bilgilerin doğru olması ve sistematik olarak yönetilmesi nedeniyle sağlık BT'si durumunda teşhis hatası olasılığının az olmasının nedeni. Bir doktor, hastanın sadece mevcut durumuna değil, aynı zamanda tıbbi geçmişine de erişebilecek, böylelikle hata olasılığını ortadan kaldıracak ve güvenli ve doğru sağlık tedavisi sunacaktır.
  4. Maliyet Etkili: Sağlık BT'si, daha az kağıt, işçilik ve zaman içerdiğinden çok maliyet etkindir. Tüm verileri büyük dosyalara kaydetmeye ve daha sonra bu kayıtları tutmak için zaman harcamanıza gerek yoktur. Sağlık BT'sinde veri tabanı, hasta bilgilerini en sistematik şekilde otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır.
  5. İyileştirilmiş Hasta Bakımı: Sağlık BT , hastaların daha güvenli tedaviye erişmesine yardımcı olan çeşitli araçlarla birlikte gelir. Ayrıca, hasta için doktorun tavsiyelerini çevrimiçi olarak herhangi bir yerden alması da çok uygundur. Bunun dışında bu sistem hem doktorlara hem de daha iyi tedavi görmelerine yardımcı olan hastalara alarmlar ve hatırlatmalar verir.
Sağlık BT