Elektronik Sağlık Kayıtları ve Teşhis

Elektronik sağlık kayıtları, yalnızca bilgilerin sistematik bir şekilde saklanmasına yönelik bir sistem değildir; Bundan çok daha fazla. Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR), sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için temel olarak kabul edilmelidir, çünkü daha iyi tıbbi tedavi ancak daha iyi veya doğru bilgi olduğunda sağlanabilmektedir. EHR sistemi, hekimlere hastanın daha hızlı iyileşmesi için uygun tedavi ve ilaçları sunmalarına yardımcı olan eksiksiz ve doğru bilgiler sunar.

Sistem, hastalıkları etkili bir şekilde teşhis etme yeteneğini geliştirmiştir. Etkili tedavinin yanı sıra, bir hastanın tıbbi tedavisi sırasında tıbbi hataların meydana gelme olasılığını da azaltmıştır.

Bir rapora göre: -

  1. Sağlayıcıların% 94'ü EHR'nin gerekli kayıtlara hızlı erişim sağladığını kabul etti.
  2. % 88'i EHR'nin klinik için yararlı olduğu konusunda hemfikirdi.
  3. Sağlayıcıların% 75'i EHR'nin etkili hasta bakımı sağlamada yararlı olduğunu kabul etmiştir.

EHR'nin Hastalıkları Teşhis Etme ve Tıbbi Hataları Azaltma Yeteneğini Geliştirmedeki Rolü

  1. EHR Teşhise Yardımcı Olabilir

Daha önce tartışıldığı gibi, EHR, daha iyi sonuçların elde edilmesine yardımcı olan hastalar hakkında önemli bilgilerin alınmasında yardımcıdır. Sadece sağlayıcılar için değil, aynı zamanda EHR'de depolanan bilgiler de hastaların mevcut sağlık durumlarını bilmelerine ve daha fazla karar almalarına yardımcı olur.

  1. Teşhis Hatasının Azaltılması

EHR yalnızca bilgilerin saklanması ve iletilmesi için geliştirilmemiştir; daha ziyade bulutta depolanan hastanın tıbbi bilgilerini hesaplar. Bu, EHR'nin bilgileri hastalar için mümkün olan en iyi sonuçlar için kullandığını göstermektedir. Bir EHR sistemi, tedarikçiyi alerjilerden haberdar edecek ve yanlış ilacı reçete ederken onu uyaracaktır. Bu, sağlayıcıların işini kolaylaştırır ve hastaları teşhis hatalarından kurtarır.

  1. Hasta Güvenliğini Artırın

Hasta güvenliği, sağlık endüstrisinin en önemli görevidir. EHR, uyarılar ve hatırlatıcılarla gelerek hasta güvenliğine yönelik her tehdidi ortadan kaldırmaya çalışır. EHR'ler, herhangi bir potansiyel güvenlik problemini ortaya çıkarmak için geliştirilmiştir. Bu, sağlayıcıların herhangi bir ciddi sonuçtan kaçınmasına da yardımcı olur.

  1. Daha İyi Hasta Sonuçları

Elektronik sağlık kayıt sistemi, daha iyi hasta sonucu elde etmede çok yardımcıdır. Hasta sonucu, hastaların sağlığının tedavisinde daha iyi sonuçlar anlamına gelir. EHR, sağlık hizmeti sağlayıcılarının hastanın durumuna daha anlamlı bakmasını sağlar. Bu ayrıca hasta sağlığına yönelik tüm tehditlerin üstesinden gelmeye ve hasta sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

  1. Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması

EHR sisteminin kullanılmasıyla sağlık hizmetlerinin etkisi artmaktadır. Hastanın tansiyon durumu, vücut kitle indeksi kaydı ve kanser taramaları nispeten kolay hale geliyor.

  1. Hızlı Sağlık Tedavisi

EHR yalnızca verilerin depolanmasını ve yönetimini kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda pratisyenin hastaya hızlı tıbbi tedavi sunmasını da sağladı. Bu, hastanın parasından tasarruf etmesine ve doktorların bu kazanılan bu zamanı diğer hastalarda kullanmasına yardımcı olur.

 

Sağlık BT