Karar Destek Sistemleri

Karar Destek Sisteminin Anlamı

Karar Destek Sistemi (KDS), bir işletme organizasyonunda karar verme gücünü artırmak için kullanılan bilgisayarlı bir destek sistemidir. Herhangi bir tıp endüstrisinin önemli bir parçasıdır. Sağlık sektöründe düzenli olarak üretilen büyük miktarda veri olduğundan, bilgi teknolojisi sağlık hizmeti sağlayıcıları ve hastalar arasında bilgi almak ve aktarmak için akıllıca kullanılır.

DSS Sağlık Sektöründe Nasıl Çalışır?

Sağlık sektörü, bilgi alışverişi, stok tutma ve kayıtlara bakmak gibi işlemler için BT'yi kullanarak hızlı bir şekilde gelişmekte ve böylece sıradan ve monoton prosedürleri ortaya çıkarmaktadır. Sağlık hizmetleri, fizik muayene ve tıbbi laboratuvar testleri yoluyla insanların zihinsel ve fiziksel refahını koruyarak, hastalığın tedavisine odaklanan idari, karşı etkili bir eylemdir.

Uzman tarafından tespit bittikten sonra ilaç yanıtları ve hassasiyetleri hatırlanarak tedavi verilir. Bununla birlikte, güvenilir bir şekilde, bir hastada ilaç tedavisine yanıt ve hassasiyetlere yol açabilecek ve tehlikeli durumlara yol açabilecek bir yanlış sonuca dair bir atış vardır. Bu odakları ele almak için, tıbbi hizmetler uzmanlarına onarıcı kararlılığın ortasında eleştirel düşünmede yardımcı olan BT çerçevelerinden biri Karar Destek Sistemidir (KDS).

Klinik Karar Destek Sistemi

DSS, aynı şekilde, organize olmayan yönetim sorununa bir yanıt vermek için oluşturulan " sezgisel, uyarlanabilir ve çok yönlü bir bilgisayar tabanlı veri çerçevesi" olarak tanımlanır. Sağlık endüstrisinde, DSS'ler popüler olarak Klinik Karar Destek Sistemi (CDSS) olarak bilinir. Bireysel bir hastanın özelliklerinin otomatik bir klinik bilgi tabanı ve hastayla koordine edildiği klinik temel liderliğe yardımcı olan bir ürün olarak karakterize edilir.

Daha sonra klinik olarak veya hastaya bir seçim için özel değerlendirme veya öneriler sunulur. Bu çerçevenin birincil olumlu konumu, sosyal sigorta tedarikçilerinin tarafsız bakımını ve yeterliliğini arttırmasıdır.

Sağlık hizmetlerinde KDS, doktorun tesisinin ve hasta bakımının kalitesini, refahını ve yeterliliğini görünüşte iyileştiriyor. Diğer bir olumlu pozisyon, reçeteyle satılan olumsuz ilaç durumlarının azaltılmasında bulunur. Bununla birlikte, CDSS girişimi için teminat altına alınmamış maliyet, ek olarak, bu çerçevenin maliyetini ve avantajını tespit ederken neyin dahil edilmesi veya yasaklanması gerektiği hakkında bir tartışmaya neden olan akıllara durgunluk vericidir. Maliyetin yanı sıra, beş önemli parçaya yönelme üzerinde vurgu yapılırsa, temel liderliğin kalitesi ve hızının artırılabileceği hissedilir. Bu parçalar, çok sayıda tavsiye ve seçeneğe sahip olmalarına rağmen araştıran ortaklar tutarlı bir seçim yapamadıklarında ve egzersizlerinde hiçbir koordinasyona sahip olmadıklarında ortaya çıkar.

E-posta ve göz-göz buluşması kullanımını teşvik ederek veya DSS toplayarak verileri hızla parçalamak için enerji yatırımından kaçınma yaklaşımlarından biri.

Karar Destek Sistemi Sağlık Çalışanlarının Hasta Sağlığı Hakkında Doğru Kararı Almalarına Nasıl Yardımcı Olur?

Klinik karar destek sistemi, hastanın sağlığı ile ilgili karar verme kalitesini artırmak için doktorlara ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarına çeşitli araçlar sağlar. Bu araçlar şunları içerir: -

  • Koşula özgü sipariş setleri
  • Bilgisayarlı uyarılar ve hatırlatıcılar - İlaç, teşhis ve hastayla ilgili diğer bilgiler hakkında güncelleme sağlar
  • Teşhis desteği
  • Güncel hasta veri raporları ve özetleri sağlar
  • Belge şablonları

 

Sağlık BT