Hallituksen ja terveydenhuollon IT

Terveys Tietotekniikka on toinen kehitys, jonka tiede on antanut meille 2000-luvulla. Terveystietotekniikka on asteittaista tapaa, jolla sairaanhoitopalveluja tarjottiin aiemmin. Terveystietotekniikka tai terveys IT on pohjimmiltaan terveydenhuollon käyttöön otettu tietotekniikka. Tämä uusi kehitys on tuonut erilaisia etuja potilaille ja terveydenhuollon tarjoajille.

Erilaisten käyttötarkoitustensa ja kustannustehokkaiden tapojensa vuoksi hallitus pyrkii parhaansa mukaan saamaan tämä uusi tapa tarjota lääketieteellisiä palveluja kaikille. Alla on joitain tärkeimmistä syistä, miksi hallitus tukee terveydenhuollon tietotekniikkaa nykyään:

  1. Hyödyllinen suunnittelussa: Terveystietotekniikka pitää potilaan kaikki tarkat tiedot järjestelmässä järjestelmällisimmällä tavalla. Tällä on tärkeä rooli hallitukselle suunnitellessaan erilaisia ihmisten terveyteen liittyviä kehitysohjelmia. Kaikki järjestelmään tallennetut tiedot antavat paremman kuvan väestörakenteesta ja selittävät myös ihmisten elintason. Siksi hallitus pyrkii edistämään terveystietotekniikkaa, koska se tekee suunnittelusta helpompaa ja tehokkaampaa hallitukselle.
  2. Ajansäästö: Yksi terveydenhuollon tietotekniikan suurimmista eduista on, että se säästää sekä potilaiden että lääkäreiden aikaa. Terveystietotekniikka antaa potilaan ja palveluntarjoajan kommunikoida verkossa. Tämä antaa lääkäreille mahdollisuuden antaa potilaalle kaikki tarvittavat neuvot ja strategiat, mikä vähentää edelleen lääkäreille aiheutuvaa taakkaa, koska he voivat käyttää tätä ylimääräistä aikaa muiden kriittisten potilaiden hoidossa. Maissa, jossa lääkäreitä on vähemmän kuin potilaita, tästä järjestelmästä tulee erittäin hyödyllinen.
  3. Vähentää diagnostiikkavirheitä: Tämä mihin tahansa maahan puuttuva ongelma voi saada ratkaisun uuden terveystietotekniikan avulla. Syynä on se, että diagnostiikkavirheiden mahdollisuus terveystietotekniikan suhteen on pieni, koska kaikki järjestelmään tallennetut tiedot ovat tarkkoja ja hallinnoituja järjestelmällisesti. Lääkärillä on pääsy potilaan nykyisen tilan lisäksi myös hänen sairaushistoriaansa, mikä eliminoi virheiden mahdollisuudet ja tarjoaa turvallisen ja tarkan terveydenhoidon.
  4. Kustannustehokas: Terveystietotekniikka on erittäin kustannustehokasta, koska siihen tarvitaan vähemmän paperia, työtä ja aikaa. Kaikkia tietoja ei tarvitse tallentaa suuriin tiedostoihin ja myöhemmin tuhlata aikaa näiden tietojen ylläpitoon. Terveystietotekniikassa tietokanta on suunniteltu siten, että se hallinnoi potilastietoja automaattisesti järjestelmällisimmällä tavalla.
  5. Parannettu potilaan hoito: Terveydenhuollon tietotekniikassa on useita työkaluja, jotka auttavat potilaita saamaan turvallisemman hoidon. Potilaan on myös erittäin kätevää saada lääkärin neuvoja missä tahansa verkossa. Tätä lukuun ottamatta tämä järjestelmä antaa hälytykset ja muistutukset sekä lääkäreille että potilaille, jotka auttavat saamaan parempaa hoitoa.
Terveys IT