ESG-aloitteet terveydenhuollossa 2022

Terveydenhuollon asiantuntijat, palveluntarjoajat ja lääkeyhtiöt ovat kaikki omaksuneet ESG-aloitteiden sosiaalisen pilarin aiemmin, käsitellessään potilaita ja kehittämällä lääkkeitä, rokotteita ja laitteita, jotka parantavat terveyttä ja pelastavat ihmisiä.

Nyt vuonna 2022 tämä ESG:n sosiaalinen ulottuvuus laajenee. COVID-19-pandemian tuomien haasteiden myötä terveydenhuoltoyritykset ovat siirtymässä kohti uusia ESG-lähestymistapoja ja -alueita. Uusi alue, joka on nyt esiin nousemassa, on niin sanottu terveys, hyvinvointi ja kestävyys.

ESG-lähestymistapa tähän on käsitellä terveyttä, hyvinvointia ja kestävyyttä, jotka liittyvät terveydenhuoltoalan koko kirjoon. ESG sisältää myös kestävyyden terveydenhuoltoympäristössä, koska emme tarjoa vain sairaanhoitoa potilaille. Tarjoamme myös fyysisten ympäristöjemme sekä järjestelmien ja prosessien hyvinvointia, joissa työskentelemme.

ESG-standardit

Ympäristö-, sosiaali- ja hallintostandardeja (ESG) on käytetty vuosien ajan arvioitaessa yrityksen suorituskykyä, mikä painostaa toimitusjohtajia arvioimaan yritystensä tuottamaa eettistä arvoa.

Uskomme, että jatkossa kaikki terveydenhuollon organisaatiot keskittyvät yrityksiin, joilla on korkeampi ESG-luokitus, koska se vaikuttaa suoraan kuluttajien päätöksiin. Kuluttajien asenteet ympäristöä ja sosiaalisesti vastuullista liiketoimintaa kohtaan ovat muuttumassa vuosina 2021-2022, ja he tulevat ohjaamaan ostopäätöksiään enemmän kuin koskaan.

Kestävästä kehityksestä tulee johtava positiivisemman maineen ajuri kuluttajien ja sijoittajien silmissä, ja sillä on tärkeä rooli tulevaisuuden strategioiden muotoilussa. On monia syitä, miksi yritykset investoivat kestävään toimintaan.

Liiketoiminnan ja yrityksen ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset vaikuttavat merkittävästi maineeseen. Kun kuluttajat valitsevat paremman maineen yrityksen, tämä ei vaikuta pelkästään sen myyntiin, vaan myös siihen, kuinka moni kuluttaja harkitsee yritystä tulevaisuudessa.

Lisäksi kun yritys nähdään vastuullisena, sen tulevaisuuden kasvumahdollisuudet paranevat merkittävästi.

ESG-prioriteetit terveydenhuollossa 2022

Terveydenhuollon yritysten kattava ESG-kehys edellyttää vahvoja ympäristökäytäntöjä sekä yritysjohtajia, jotka näkevät osallisuuden ja monimuotoisuuden kriittisinä velvollisuuksina. On tärkeää huomata, kuinka tärkeää on ottaa tähän ongelmaan kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka sisältää ekologiset hyödykkeet, luonnonvarojen suojelun ja ihmisarvoa turvaavat määräykset.

Terveysalan johtajien on vakuutettava työnantajansa siitä, että ESG-politiikka on enemmän kuin kappale vuosiraportissa. Sen on oltava realistinen, pitkän aikavälin projekti, jolla on selkeät tavoitteet.

Asianmukaisten tavoitteiden asettaminen, olipa kyse sitten paikallisen asumisen vahvistamisesta tai ruokaturvan vähentämisestä, innostaa yhden asiantuntijan mukaan yrityksiä toimimaan toisin. Toinen asiantuntija tukee olettamusta, että terveydenhuoltolaitosten palvelemien yhteisöjen hyvinvointi on kiinteästi sidoksissa niiden menestykseen.

Tulevat terveysjohtajat ovat kaikki milleniaaleja, jotka uskovat ESG:n olevan elintärkeää 87 prosentissa tapauksista. ESG, kestävyys ja yritysten hyväntekeväisyys tulevat aivan varmasti yleisiksi yrityskonsepteiksi, kun tämä uusi sukupolvi tekee päätöksiä.

Mitä toimia terveydenhuollon tarjoajat tekevät ESG:n käsittelemiseksi?

Mitä tulee ESG:hen, voittoa tavoittelevilla ja voittoa tavoittelemattomilla terveydenhuoltoalan yrityksillä on selkeät motivoivat tekijät, kuluttajat ja tiedonantovaatimukset, mutta molemmat palvelevat väestöä, joka on tulossa tietoisemmaksi sosiaalisesti tietoisista yrityksistä.

Lisäksi valtion virastot, viranomaiset, osakkeenomistajat ja asiakkaat ovat nostaneet rimaa eettiselle yritystoiminnalle.

Palveluntarjoajat ja kuluttajat voivat erottua joukosta vahvistamalla ESG-raportointiaan ja narratiiviaan sekä rakentamalla luottamusta palvelemiinsa yhteisöihin sekä sijoittajiin, sponsoreihin ja muihin kumppaneihin.

ESG-lähestymistavan seuraukset vuonna 2022

Monilla lääketieteen palveluntarjoajilla on mahdollisuus mennä virallisia lausuntoja pidemmälle ja toteuttaa aitoja ESG-aloitteita koko yrityksessään toimittajaverkostoista hiilijalanjälkiin, rekrytointitoimista ylimmän johdon kokoonpanoon.

Vaikka budjettia ei olisi käytettävissä, palveluntarjoajat voivat toteuttaa edullisia tai maksuttomia toimenpiteitä osoittaakseen sitoutumisensa.

Useimmissa tapauksissa ESG-ponnistelujesi vaikutukset tulevat yhdistelmästä yrityksen laajuisia ponnisteluja, joissa keskitytään tiettyyn arvoketjuun ja halukkuus ylittää terveydenhuoltoalan perinteiset rajat.

ESG-strategiat

Nämä menettelytavat vastaavat tyypillisesti jo yritysten yleistä tavoitetta edistää yhteisön hyvinvointia, kuten mikä tahansa ESG-lähestymistapa tekee.

Yritykset voivat erottua ryhtymällä varhaisessa vaiheessa kehittämään ESG-aloitteita, jotka voivat vahvistaa profiileja asiakkaiden, työtovereiden, osakkeenomistajien ja analyytikoiden kanssa, kun yleinen tieto kestävästä kehityksestä ja sosiaalisesta vastuusta kasvaa. ESG on tärkeä motivaattori tarttua mahdollisuuksiin ja välttää haavoittuvuuksia.

Avoimuus ja vastuullisuus

Jotkut terveydenhuoltoyritykset voivat myös pystyä parantamaan merkittäviä parannuksia ESG-vaatimustensa noudattamisessa arvioimalla ja kuvailemalla paremmin, mitä he tekevät tällä hetkellä näillä alueilla, ja varmistavat, että niiden yhteisölle antama panos jaetaan.

Terveydenhuollon johtajat voivat käyttää vakiintuneita strategioita ja älykkäitä innovaatioita tunnistaakseen, valvoakseen ja pitääkseen yrityksensä täysin vastuullisena ESG-konsepteista. Se voi sisältää muita tiedonkeruuprosesseja tai yhteistyötä ulkopuolisten osapuolten kanssa. Monet ovat jo alkaneet lisätä tiedonkeruualoitteita seuratakseen menestyksekkäästi yhteiskunnallista rodullista eriarvoisuutta tuloksissa ja niiden ratkaisemiseksi toteutettavia toimia.

Näiden luotettavien mittausten ja raporttien avulla terveysjärjestelmät voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin esitelläkseen tarinansa – henkilökunnalle, asiakkaille, omistajille, palveluntarjoajille ja muille osapuolille.

Suunnittele tulevaa toimintaa

Arvon ja tärkeyden kehittäminen ESG:n avulla edellyttää sen näkemistä enemmän kuin oikeudellisena välttämättömyytenä ja mitattavissa olevan ja toteutettavissa olevan suunnitelman rakentamista. Jotta ESG-lähtöiset parannukset prosesseihinsa, tuotantojärjestelmäänsä ja rakenteeseensa saataisiin aikaan, yksilöt ja yhteisöt tekevät yhteistyötä nähdäkseen enemmän, kaivautuakseen syvemmälle ja toimiakseen nopeammin.

Saavuttaakseen ESG-tavoitteensa tehokkaammin kaikilla osa-alueilla, omistajat voivat tutkia, kuinka liiketoimintaansa voidaan hoitaa sujuvammin, aina virrankulutuksesta kuljetuksiin, ja siirtyä uusille aloille.

Terveys IT