Soukromí a bezpečnost elektronických zdravotních záznamů

S příchodem informačních technologií je téměř každé pole ovlivněno inovativními produkty, díky nimž je náš život plynulejší. Případ je do značné míry podobný i ve zdravotnictví. V současné době jsou všechny informace o pacientovi zaznamenávány do e-systému (EHR a EMR), který umožňuje poskytovatelům zdravotní péče rychlý přístup k jejich lékařským informacím a poskytování správné léčby v požadovaném časovém rozpětí. Kromě toho EHR umožňuje sdílení lékařských informací mezi všemi poskytovateli zdravotní péče o péči o pacienta.

Jsou data uložená na EHR dost bezpečná?

EHR se používá k ukládání anamnézy pacienta mezi poskytovateli zdravotní péče, ale už jste někdy přemýšleli o datech sdílených v systému. Je to dostatečně bezpečné, aby byla data v soukromí, a co když se data stanou veřejnými nebo se někdo pokusí ukrást data za nesprávným účelem? To jsou otázky, které nás napadnou, když se zamyslíme nad temnější stránkou EHR.

Naštěstí k řešení tohoto problému byl přijat zákon zvaný HIPPA (zákon o přenositelnosti a odpovědnosti v oblasti zdravotního pojištění), který udržuje údaje o pacientovi v soukromí a bezpečí. Zákon však přichází s různými podmínkami a standardy, které je třeba dodržovat, aby byly informace o pacientovi v bezpečí.

EHR je spravován nemocnicemi a lékaři, kteří jim pomáhají získat řadu výhod, ale pacient má vždy toto právo uchovávat své záznamy v soukromí. Poskytovatelé by proto měli být odpovědni za přijetí takového EHR, který chrání údaje pacienta a uchovává je v soukromí. Systém EHR by měl být takový, aby eliminoval každou hrozbu pro bezpečnost a soukromí pacienta .

Jak lze zabezpečit EHR?

  • Kontrola přístupu (soukromé heslo) – Poskytovatelé zdravotní péče včetně lékaře a zdravotních sester musí mít kontrolu přístupu, aby mohli získat požadované lékařské informace o pacientovi. Je to důležité, protože k nezbytným rozhodnutím a změnám v léčbě pacienta je tento přístup nutný. Díky sdílení soukromého hesla mezi správnými poskytovateli zdravotní péče, jako jsou lékaři a zdravotní sestry, bude EHR bezpečnější.
  • Šifrování dat – Aby byla data bezpečná a mimo dosah neoprávněných uživatelů, musí být lékařská data zákazníka řádně šifrována.
    Používání softwarových programů – Poskytovatelé by měli využívat softwarové programy ke sledování osob, které přistupovaly k lékařským údajům pacienta. Tento špionážní software zaznamená počet, kolikrát jsou data pacienta viděna, v jakém okamžiku jsou viděna a jaké změny byly provedeny v původních datech.
    Audit Trail – Systém EHR by měl nechat provést audit trail, aby zjistil, zda tam všechno je, aby byla data v bezpečí. Zjistí-li se nesrovnalosti, je třeba provést nezbytné změny a přijmout určitá opatření, aby se zabránilo dalším chybám.

 

 

Zdraví IT