Výhody elektronických zdravotných záznamov

Elektronické zdravotné záznamy (EHR) sú jednoducho digitálnou formou papierovej tabuľky pacienta alebo jeho anamnézy. Tieto záznamy obsahujú všetky požadované informácie o pacientovi, ako sú napríklad výsledky laboratórnych testov, informácie o alergiách, dátumy imunizácie a lieky, ktoré sa týkajú pacientov, atď.

Medzi hlavné výhody elektronických zdravotných záznamov (EHR) v každodennom živote patrí: -

  • Poskytovanie úplných a presných informácií

EHR je digitálny systém, v ktorom sa automaticky spravujú všetky údaje o pacientovi. To umožňuje pacientovi aj lekárovi prístup k presným a aktuálnym informáciám. Presné a úplné lekárske informácie o zdraví pacienta ďalej eliminujú pravdepodobnosť nesprávnej liečby .

  • Rýchly prístup k záznamom o pacientoch

EHR urobila správu údajov plynulejšou pre kliniku aj pre pacientov. Pretože sú tieto záznamy spravované digitálne, nedochádza k zapojeniu ťažkých papierov a objemných súborov. K pacientskej grafe sa dá ľahko dostať jednoduchým kliknutím myši. Pacienti sa tiež nemusia obťažovať o svoje laboratórne potvrdenia alebo potvrdenky o predpisoch , pretože všetky tieto informácie sú už v systéme uložené.

  • Efektívna diagnostika

EHR nielen znížil zaťaženie papierovaním, ale aj zefektívnil diagnostiku. Rýchly prístup k presným údajom znížil počet lekárskych chýb a ponúkol pacientom presnejšiu starostlivosť.

  • Pohodlie zdravotnej starostlivosti

EHR zlepšujú kvalitu zdravotnej starostlivosti. Vďaka nim je zdravotná starostlivosť pohodlnejšia pre poskytovateľov a pacientov. Systém poskytuje zdokonalenú podporu pri rozhodovaní, klinické výstrahy a pripomienky, rovnako ako eliminuje potrebu vypĺňania formulárov a opakovaných návštev kliniky. Môžete priamo zavolať a opraviť svoj termín zdieľaním svojich údajov s klinikou pomocou EHR.

  • Súkromie a bezpečnosť údajov pacienta

Záznam o pacientovi v elektronických zdravotných záznamoch je bezpečnejší a systematickejší. V rámci zdravotníckeho informačného systému boli vyvinuté rôzne nástroje , ktoré umožňujú používateľom udržiavať ich údaje o zdraví v bezpečí.

  • Nákladovo efektívne

Elektronické zdravotné záznamy takmer vylučujú použitie papiera pri správe údajov. To ušetrilo nielen náklady, ale aj pracovnú silu potrebnú na zaistenie bezpečnosti týchto záznamov. Rovnako nie je potrebné duplikovanie testovania . Pre pacienta tieto záznamy zvyšujú bezpečnosť a umožňujú prístup k zlepšeniu zdravia vďaka správnemu podávaniu liekov.

  • Lepšie rozhodovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Lekári vždy CHVÁLILI elektronické zdravotné záznamy, pretože znižovali ich záťaž. Systém im dáva automatické pripomienky lekárskych testov pacientov a tiež ukazuje pokrok v ich stave.

  • Šetrič času

V dnešnom živote je najdôležitejší čas. Elektronické zdravotné záznamy sú celkom užitočné pri šetrení času potrebného na ošetrenie pacienta. Umožňuje lekárom komunikovať so svojimi pacientmi online a pacienti tiež nemusia mnohokrát navštevovať kliniku , pretože môžu získať lekársky predpis priamo.


zdroj:

  1. https://healthinformatics.uic.edu/resources/articles/the-benefits-of-electronic-health-records/
Zdravie IT