O nás

V dnešních produktech Healthcare IT a řešeních Healthcare IT musí být účinné v systémech řízení zdravotní péče, je vždy výzvou jednoznačně identifikovat záznamy o pacientech z důvodu více systémů informací o zdravotnícke péči připojených k nemocnicím a může vést k duplikaci záznamů pacienta, což může zvýšiť náklady.

Riešenie EMR Systém, MPI Systém a EMPI od Prohealthware môže tieto riziká významne znížiť použitím porovnávacích algoritmov na porovnávanie identifikátorov pacientov z rôznych zdrojov s cieľom jedinečnej identifikácie každého pacienta. EMPI môže tiež pomôcť pri konsolidácii duplicitných pacientov, zlúčení záznamov o pacientovi a komunikácii s viacerými zariadeniami.

  • Cenovo dostupné riešenia indexovania a integrácie.
  • Vytvorte „zjednotené“ zobrazenia údajov.
  • Ľahšie identifikovať, zlúčiť a vymieňať si informácie, ktoré poskytujú väčšiu presnosť spoľahlivosti a správu údajov.
  • Konfigurovateľné deterministické a pravdepodobnostné párovanie
  • Podpora správ HL7
  • Schopnosť rýchlej zhody