Telehealth

Telecare je koncept poskytovania zdravotnej pomoci prostredníctvom komunikačných a informačných technológií (IT). Telehealth je jedným z opatrení starostlivosti na diaľku a je definovaný ako mechanizmus všetkých možných spôsobov zahŕňajúcich lekárske služby, vzdelávanie verejnosti súvisiace so zdravím pomocou informačných technológií...

Zdravie IT
Čítaj viac

Osobné zdravotné záznamy

Osobné zdravotné záznamy alebo PHR sú dokumenty alebo súbory týkajúce sa zdravia jednotlivých pacientov, ktoré spravujú v bezpečnom, súkromnom a dôvernom prostredí. Ide o elektronickú aplikáciu, prostredníctvom ktorej môže každý jednotlivý pacient spravovať svoje údaje, ako sú zdravotné správy, laboratórne úložiská...

Zdravie IT
Čítaj viac