IT dla rządu i zdrowia

Zdrowie Technologia informacyjna to kolejny rozwój, który przyniosła nam nauka w XXI wieku. Technologie informacyjne dotyczące zdrowia to udoskonalenie sposobu, w jaki wcześniej świadczono usługi medyczne. Health Information Technology lub Health IT to w zasadzie technologia informacyjna stosowana w służbie zdrowia i opieki zdrowotnej. Ten nowy rozwój przyniósł różne korzyści pacjentom i pracownikom służby zdrowia.

Ze względu na różnorodne zastosowania i opłacalne sposoby, rząd dokłada wszelkich starań, aby ten nowy sposób świadczenia usług medycznych był dostępny dla wszystkich. Poniżej podano niektóre z głównych powodów, dla których rząd wspiera obecnie technologie informacyjne dotyczące zdrowia:

  1. Pomocny w planowaniu: Technologia informacyjna na temat zdrowia utrzymuje wszystkie dokładne dane pacjentów w systemie w najbardziej usystematyzowany sposób. Odgrywa to ważną rolę dla rządu w planowaniu różnych programów rozwoju związanych ze zdrowiem ludzi. Wszystkie dane przechowywane w systemie dają lepszy widok obrazu demograficznego, a także wyjaśniają standard życia ludzi. Dlatego rząd stara się promować technologię informacyjną dotyczącą zdrowia, ponieważ sprawia, że planowanie jest łatwiejsze i bardziej skuteczne dla rządu.
  2. Oszczędność czasu: Jedną z największych zalet IT zdrowia jest to, że oszczędza czas zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Zdrowie IT pozwala pacjentowi i dostawcy komunikować się online. Umożliwia to lekarzom udzielanie pacjentowi wszelkich niezbędnych porad i strategii, co dodatkowo zmniejsza obciążenie lekarzy, ponieważ mogą oni wykorzystać ten dodatkowy czas na leczenie innych krytycznych pacjentów. W kraju, w którym liczba lekarzy nad pacjentami jest mniejsza, system ten staje się bardzo korzystny.
  3. Zmniejsza liczbę błędów diagnostycznych: ten nierozwiązany problem w dowolnym kraju może uzyskać rozwiązanie za pomocą nowej technologii informacji o zdrowiu. Powodem tego jest niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia błędów diagnostycznych w przypadku informatyki zdrowotnej, ponieważ wszystkie dane i informacje przechowywane w systemie są dokładne i systematycznie zarządzane. Lekarz będzie miał dostęp nie tylko do aktualnego stanu pacjenta, ale także do jego historii medycznej, eliminując w ten sposób szanse na błędy i zapewniając bezpieczne i dokładne leczenie.
  4. Efektywność kosztowa: Zdrowie IT jest bardzo opłacalne, ponieważ wymaga mniej papieru, robocizny i czasu. Nie ma potrzeby rejestrowania wszystkich danych w dużych plikach, a później marnowania czasu na ich utrzymanie. W informatyce zdrowotnej baza danych jest zaprojektowana w taki sposób, że automatycznie zarządza informacjami o pacjencie w najbardziej systematyczny sposób.
  5. Ulepszona opieka nad pacjentem: Health IT jest wyposażony w różne narzędzia, które pomagają pacjentom uzyskać dostęp do bezpieczniejszego leczenia. Jest również bardzo wygodne dla pacjenta, aby uzyskać porady lekarza z dowolnego miejsca online. Poza tym system ten daje alarmy i przypomnienia zarówno lekarzom, jak i pacjentom, które pomagają w uzyskaniu lepszego leczenia.
Zdrowie IT