Ce este Tehnologia Informației în Sănătate (Health IT)

Ce este sănătatea IT?

Sănătatea IT este în esență tehnologia informației folosită pentru sănătate și asistență medicală. Aceasta implică procesarea informațiilor de sănătate ale unui pacient prin includerea componentelor hardware și software. Tehnologia este utilizată pentru stocarea, recuperarea și partajarea informațiilor medicale ale unui pacient. Aplicațiile sunt utilizate pentru a utiliza aceste informații atât pentru comunicare, cât și pentru luarea deciziilor.

Health IT se referă la utilizarea tehnologiilor electronice și digitale pentru gestionarea, stocarea și schimbul de informații privind sănătatea. Acesta cuprinde o gamă largă de instrumente, de la fișe electronice de sănătate (EHR) și sisteme de sprijinire a deciziilor clinice până la aplicații mobile de sănătate și platforme de telesănătate.

Ce se încadrează în Tehnologia informației pentru sănătate?

Într-o singură linie se poate spune că orice tip de tehnologie care este utilizată pentru a gestiona utilizarea informațiilor legate de sănătate între pacienți, medici, spitale, precum și guvernul și asigurătorii intră sub capota Tehnologiei informației din domeniul sănătății sau Health IT.

Scopul Health IT

Scopul IT pentru sănătate este de a îmbunătăți calitatea serviciilor de asistență medicală, de a crește eficiența și de a reduce costurile, oferind furnizorilor de servicii medicale acces în timp util la datele exacte ale pacienților. De asemenea, permite pacienților să se implice mai mult în asistența medicală, oferindu-le acces la propriile informații de sănătate și permițându-le să comunice cu furnizorii lor de asistență medicală de la distanță.

Beneficiile Health IT

Există mai multe beneficii de a te baza pe IT în domeniul sănătății, inclusiv:

  1. Îngrijire îmbunătățită a pacienților: tehnologia informației medicale permite furnizorilor de servicii medicale să acceseze informații complete și precise despre pacient la punctul de îngrijire, îmbunătățind procesul decizional clinic și reducând erorile. De asemenea, facilitează comunicarea între furnizori și pacienți, ceea ce duce la o mai bună coordonare a îngrijirii și implicarea pacientului.
  2. Eficiență sporită: Health IT eficientizează procesele administrative, cum ar fi programarea întâlnirilor și facturarea, ceea ce poate îmbunătăți eficiența și poate reduce costurile. De asemenea, automatizează multe sarcini de rutină, eliberând furnizorii de asistență medicală să se concentreze pe îngrijirea pacientului.
  3. O mai bună gestionare a sănătății populației: Health IT poate fi utilizat pentru a urmări și monitoriza datele pacienților, ceea ce poate ajuta la identificarea tendințelor și a factorilor de risc dintr-o populație. Aceste informații pot fi apoi utilizate pentru a dezvolta intervenții direcționate și pentru a îmbunătăți rezultatele privind sănătatea populației.
  4. Supraveghere îmbunătățită a sănătății publice: IT pentru sănătate poate fi utilizat pentru a monitoriza și urmări bolile infecțioase, focarele și alte amenințări pentru sănătatea publică, permițând un răspuns rapid și reducând răspândirea bolilor.
  5. Economii de costuri: tehnologia informației medicale poate reduce costurile de asistență medicală prin eliminarea testelor și procedurilor redundante sau inutile, reducând erorile medicale și îmbunătățind eficiența generală.

În general, IT-ul medical are potențialul de a transforma furnizarea de asistență medicală prin îmbunătățirea rezultatelor pacienților, creșterea eficienței și reducerea costurilor.

Incluzii de bază în tehnologia informației de sănătate

Dosare electronice de sănătate (EHR)

Medicii înainte de Health IT au fost obligați să păstreze evidența informațiilor legate de sănătatea pacientului pe o bucată de hârtie. Dar, odată cu tehnologia informației în domeniul sănătății, stocarea a trecut de la înregistrările pe hârtie la mediile digitale cunoscute sub numele de EHR sau Evidențele medicale electronice (EMR).

EHR-urile sunt folosite de medici pentru a verifica informațiile referitoare la sănătatea dvs. și pentru a le transmite aceleași, ca și când este necesar cu specialiști.

Dosare personale de sănătate (PHR)

PHR-urile sunt utilizate de pacienți pentru a introduce informații, de la vizitele medicului până la obiectivele dvs. de sănătate, aportul caloric, programul de exerciții fizice și tensiunea arterială.

PHR-urile pot fi create și menținute de către pacienți înșiși sau pot fi create printr-un furnizor de asistență medicală sau un plan de sănătate. Pacienții își pot accesa și actualiza PHR-urile de oriunde, folosind un computer sau un dispozitiv mobil.

PHR-urile pot ajuta pacienții să se implice mai mult în propria lor asistență medicală, oferindu-le acces la propriile informații de sănătate, permițându-le să-și urmărească progresul și permițându-le să comunice mai eficient cu furnizorii lor de asistență medicală.

Rețetă electronică

Prin E-Prescription se realizeaza o comunicare directa intre medici si farmacisti. În conformitate cu aceasta, un pacient nu este obligat să aibă cu el/ea acte de prescripție pentru a obține medicamente de la farmacie sau orice alt magazin medical.

Instrumente de sănătate personală

La fel de clar din denumire, acestea sunt instrumentele concepute pentru ca o persoană să aibă grijă de sănătatea ei într-un mod eficient. De exemplu, diverse aplicații pentru smartphone-uri sunt prezente în legătură cu sănătatea și fitness-ul pentru a servi o asistentă pentru a permite unei persoane să își îndeplinească obiectivele de fitness.

Instrumente de sprijin pentru deciziile clinice

Aceste instrumente joacă un rol semnificativ în procesul de luare a deciziilor de către un clinician în ceea ce privește sănătatea unui pacient. Liniile directoare bazate pe dovezi sunt prezente în aceste instrumente care ajută un clinician să facă recomandări adecvate cu privire la starea de sănătate a persoanei.

Introducere computerizată a comenzii medicului sau introducere computerizată a comenzii furnizorului (CPOE)

Există un număr semnificativ de cazuri în care un pacient a suferit din cauza medicației, precum și erori de prescripție efectuate de spitale. În acest caz, CPOE este menit să reducă aceste tipuri de erori. Acest lucru se realizează prin prescripții electronice, împreună cu un sistem de coduri de bare dezvoltat pentru a distribui medicamente.

Cu toate acestea, utilizarea CPOE nu este larg răspândită datorită preocupărilor de interoperabilitate cu sistemele de codare de bare existente. În afară de asta, este nevoie de o schimbare semnificativă în practicile actuale de către o mare parte din medici cu timp mic, împreună cu timp suplimentar pentru adoptarea acestei tehnologii.

Registrul Bolilor

Un registru al bolilor este o bază de date care colectează și menține informații despre persoanele care au fost diagnosticate cu o anumită boală sau afecțiune. Registrele bolilor pot fi utilizate pentru a urmări prevalența și incidența unei boli, pentru a monitoriza rezultatele bolii și pentru a evalua eficacitatea intervențiilor și a tratamentelor.

Registrele bolilor pot fi create la nivel local, regional sau național și pot fi gestionate de furnizorii de asistență medicală, agențiile guvernamentale sau alte organizații. Informațiile colectate în registrele bolilor pot include date demografice, informații clinice, rezultate ale testelor de laborator și informații despre tratament.

Registrele bolilor pot fi deosebit de utile pentru bolile rare, unde informațiile despre boală și tratamentul acesteia pot fi limitate. Prin colectarea și partajarea de informații despre pacienții cu boli rare, registrele de boli pot ajuta la îmbunătățirea diagnosticului, tratamentului și cercetării pentru aceste afecțiuni.

Comunicații prin e-mail și portaluri web pentru pacienți

Acestea sunt utilizate pentru a facilita interacțiunile dintre un medic și un pacient prin canale sigure. Un pacient poate avea acces la fișele sale medicale specifice.

Instrumente de schimb de informații despre sănătate

Instrumentele de schimb de informații privind sănătatea permit spitalelor să partajeze informațiile de sănătate ale unui pacient între diferite sisteme din același spital sau între două spitale diferite dintr-o regiune sau între spitale și guvern sau asigurători.

Beneficiile instrumentelor HIE includ o coordonare îmbunătățită a îngrijirii, erori medicale reduse, eficiență crescută și rezultate îmbunătățite pentru pacient. De exemplu, dacă un pacient vizitează un departament de urgență în timp ce este departe de casă, furnizorul de asistență medicală își poate accesa fișele medicale electronic printr-un instrument HIE, asigurându-se că are acces la informații complete și exacte despre istoricul medical al pacientului, medicamente și alergii.

Instrumentele HIE pot fi, de asemenea, utilizate pentru a sprijini eforturile de supraveghere a sănătății publice prin colectarea și agregarea datelor de sănătate la nivel de populație. Acest lucru poate ajuta oficialii de sănătate publică să identifice și să răspundă la focarele de boală, să monitorizeze tendințele bolii și să evalueze eficacitatea intervențiilor.

Rezumat: Cum ajută sănătatea IT

Toate instrumentele menționate mai sus și multe alte persoane au primit o dublă responsabilitate față de sănătatea unui pacient. În primul rând, ușurează sarcina medicilor și, în al doilea rând, oferă pacientului facilități responsabile de asistență medicală, plasându-l în centrul de asistență medicală.

Deși există provocări în fiecare domeniu, tehnologia informației în domeniul sănătății se integrează rapid în sistemele actuale de asistență medicală de pe tot globul.

IT pentru sănătate